Om projektet

Ångturbinutveckling

Här följer vi utveckligen för ångturbiner i kraftvärmeverk. Uppföljningsarbetet går ut på att ta fram verktyg och ny kunskap om ångturbiner. Syftet är att få en bättre ekonomi, en högre miljöprestanda och en ökad tillgänglighet för ångturbiner och system kring turbinerna.

Det finns ett stort antal ångturbiner (kraftvärme/mottryck) i drift i Sverige. Här följs teknikutvecklingen för att förbättra användarnas beställar-, drift- och underhållskompetens för ångturbiner och kringsystem. Vårt fokus ligger i första hand på ångturbiner i kraftvärmeanläggningar, det vill säga anläggningar som genererad både el och fjärrvärme. 

Det är viktigt att ha en effektiv teknikbevakning och att återföra erfarenheter och ny kunskap till de företag som har ångturbiner. Vi belyser bland annat följande frågeställningar:

  • utvecklingsläget för moderna ångturbiner
  • driftflexibilitet, cyklisk drift och ökade krav vid ökad cykling av maskiner
  • underhåll
  • tillståndsövervakning
  • metodik för att bedöma livslängd
  • garanti- och prestandaprov