Program

Bränslebaserad el- och värmeproduktion, Sebra

Det här är ett program som utvecklar effektiva och miljöanpassade kraft- och värmeproduktionsanläggningar. I forskningen ingår också studier av skogsindustriella lut- och biobränslepannor. Målet är att bidra med kunskap till en långsiktig utveckling av effektiva och miljövänliga energisystemlösningar.

Programmet medverkar till att utveckla flexibla bränslebaserade anläggningar som kan anpassas till framtida behov och krav. Den huvudsakliga inriktningen är produktion av el och värme, men även kombinerad produktion av till exempel kyla, drivmedel, pappersmassa och andra produkter ingår i programmet.

Forskning och utveckling inom produktion av bränslebaserad el- och värme har pågått sedan 1968, tidigare i Värmeforsks basprogram. Genom åren har forskningens inriktning utvecklats och består nu av fyra forskningsområden:

 • Anläggnings- och förbränningsteknik
 • Material- och kemiteknik
 • Processtyrning
 • Systemteknik

Samverkansprogrammet Bränslebaserad el- och värmeproduktion, förkortat Sebra, samfinansieras av industrin via Energiforsk i samverkan med Energimyndigheten. 

Hänt inom programmet

Kraftvärmenyheter och framåtblick

Härom dagen höll Samverkansprogram bränslebaserad el- och värmeproduktion konferens som var både övergripande och gjorde djupdykningar i de nya resultaten. Under två dagar diskuterades också kraftvärmens framtid tillsammans med forskare och kollegor.

9 dec 2019


Biologisk tillväxt i kraftvärmeverk

Redan nu återvinner många kraftvärmeverk rökgaskondensat och det kommer att bli allt vanligare i framtiden. Det uppstår ofta biologisk tillväxt i de membran som används för att rena rökgaskondensaten, vilket leder till att membranen sätts igen och att reningsprocessen blir lidande. Följden blir begränsad kapacitet och merarbete för drift- och underhållspersonal. Nu vet forskare hur man kan lösa dessa problem.

20 sep 2018


Utlysning bränslebaserad el- och värmeproduktion

Nu öppnar vi en ny utlysning i Bränslebaserad el- och värmeproduktion, SEBRA. Välkommen med din projektansökan senast den 26 september.

17 aug 2016 - Värme och kyla


Planerad utlysning inom bränslebaserad el- och värmeproduktion

Energimyndigheten och Energiforsk kommer att göra en utlysning i Samverkansprogrammet bränslebaserad el- och värmeproduktion, SEBRA, i augusti. Utlysningen kommer att ha en kort ansökningstid som planeras stänga i slutet av september 2016.

12 jul 2016 - Värme och kyla


Mycket nytt när SEBRA-resultat redovisades

– Tack för ett bra jobb Energiforsk. Roligt att så många från branschen engagerar sig i projektens referensgrupper. Det är ett viktigt stöd till projekten och ökar kvaliteten på resultaten, sa Per Kallner, Vattenfall och ordförande i programrådet för Bränslebaserad el och värmeproduktion, SEBRA.

21 jun 2016 - Värme och kyla


Nya rön om el- och värmeproduktion

I mitten av juni presenteras ett urval av resultat från forskningsprogrammet Bränslebaserad el- och värmeproduktion, SEBRA. Forskningen är till stor del problemlösande och bidrar till effektiva och miljöanpassade energisystemlösningar. Resultaten som tas fram ska kunna användas inom fem år.

1 jun 2016 - Värme och kyla


Visa fler nyheter

Ansvarig

Helena Sellerholm
08-677 26 77​

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Bränslebaserad el- och värmeproduktion och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

 • Energimyndigheten
 • Energiföretagen Sverige
 • E.ON Värme Sverige
 • Eskilstuna Stängnäs Energi & Miljö
 • Göteborg Energi
 • Holmen Paper
 • Jämtkraft
 • Jönköping Energi
 • Karlstads Energi
 • KIWA Inspecta Technology
 • Mälarenergi
 • Pöyry Sweden
 • RISE
 • Siemens Industrial Turbomachinery
 • Skellefteå Kraft
 • Stockholm Exergi
 • Stora Enso
 • Sweco Energuide
 • Swerea Kimab
 • Söderenergi
 • Södra Cell
 • Tekniska verken i Linköping
 • Valmet
 • Vattenfall 
 • Åforsk
 • Öresundskraft Kraft och Värme