Konferenser

Programkonferenser

Samverkansprogram Bränslebaserad el- och värmeproduktion arrangerar resultatkonferenser i slutet av varje programperiod.

Tidigare konferensdokumentation
Här finns också presentationer som gjordes under programkonferensen Nya rön om el och värme i juni 2016. Ladda ner en pdf med alla bilder eller varje presentation separat.

Program och alla presentationer

Välkommen och inledning Helena Sellerholm, Energiforsk och Per Kallner, Vattenfall

Salix som bränsle från kadmiumbelastad åkermark, Anders Hjörnhede, SP

Färdig bränslemix av halm, flis och additiv från terminal till kraftvärmeverk, Anders Hjörnhede, SP

Effektivare förbränning i fluidbädd med manganmalm som bäddmaterial, Magnus Rydén, Chalmers

Driftsflexibilitet hos kraftvärmeverk – en förstudie, Jan Storesund, Inspecta

Livslängdsbedömning av ångledningssystem, Jan Storesund, Inspecta

Tungmetalljonbytare för rening av rökgaskondensat, Magnus Svensson, Sweco

Analys av heta påslag vid förbränning, Kent Davidsson, SP

Tyst kunskap och kompetens, Anna-Lisa Osvalder, Chalmers

Säkerhet och kvalitet i automationsprojekt, Johanna Holm, Solvina 

Förbättrad överhettarreglering med framkoppling från fysikaliska processmodeller, Martin Råberg

Korrosionsreducerande additivs inverkan på syradaggpunkten och lågtemperaturkorrosion, Anders Hjörnhede, SP         

Inspektion av glasfiberarmerad plast, Caroline Ankerfors, SWEREA-Kimab

Begränsad eldstadskorrosion genom reglerad blyhalt, Rikard Norling, SWEREA-Kimab

Luftkvalitetsmätningar vid kraftvärmeanläggningar, Shahriar Badiei, Vattenfall

Drifterfarenheter från förgasningsanläggningar av biobränslen, Tomas Ekbom, Svebio

Nästa etapp av programmet, Helena Sellerholm, Energiforsk

Strategi för hållbar bioenergi, Susanne Karlsson, Energimyndigheten