Medarbetare

Markus Wråke

Vd

08-677 27 49

Helena Sellerholm

Verksamhetschef, programansvarig Mistra Electrification

08-677 26 77​

Andrea Bille Pettersson

Kommunikatör

08-677 2767

Andreas Larsson

Programansvarig vattenkraft

08-677 27 60

Bertil Wahlund

Programansvarig termisk energiomvandling, vätgas och vattenkraft

08-677 27 52

Carolina Holmberg

Programansvarig vattenkraft och områdesansvarig termisk energiomvandling

08-677 27 11

Daniel Hirsch

Kommunikationsansvarig 

070-896 90 09

Emma Hagner

Områdesansvarig vattenkraft

08-677 27 53

Erik Isberg

Programansvarig vattenkraft

070-164 44 75

Kaniz Fathema – Föräldraledig

Projektassistent 

08-677 27 55

Karin Westling

Områdesansvarig kärnkraft

08-677 27 68

Katja Åström – Föräldraledig

Programansvarig vattenkraft 

072-571 58 77

Lars Öhman

Kommunikatör

08-677 27 69

Madelene Danielzon Larsson

Programansvarig vattenkraft, och elnät, vindkraft och solel

08-677 27 71

Marie Kofod-Hansen

Kommunikatör, Ansvarig Industrinätverket Solel, Skogsindustriella programmet och Askprogrammet

08-677 27 57

Mikael Karlsson

Programansvarig termisk energiomvandling

073-5147017

Sara Hugestam

Programansvarig energisystem och marknad

08-677 27 62

Stefan Montin

Programansvarig energisystem och marknad

08-677 ​27 59

Susanne Stjernfeldt

Områdesansvarig elnät, vindkraft och solel

08-677 ​27 51

Urban Andersson

Programansvarig kärnkraft

08-677 27 64

Åsa Elmqvist

Områdesansvarig energisystem och marknad

08-677 27 61