Medarbetare

Markus Wråke

Vd

08-677 27 49

Andrea Bille Pettersson

Kommunikatör

08-677 27 67

Bertil Wahlund

Programansvarig termisk energiomvandling och tf områdesansvarig transporter och drivmedel

08-677 27 52

Carolina Holmberg

Programansvarig vattenkraft

08-677 27 11

Catarina Jäderberg

Kommunikationsansvarig CoordiNet

08-677 27 19

Emma Hagner

Områdesansvarig vattenkraft

08-677 27 53

Helena Sellerholm

Verksamhetschef, programansvarig Mistra Electrification

08-677 26 77​

Julia Kuylenstierna

Områdesansvarig termisk energiomvandling

08-677 27 54

Kaniz Fathema

Projektassistent

08-677 27 55

Lennart Kjellman

Områdesansvarig elnät, vindkraft och solel

08-677 27 58

Madelene Danielzon Larsson

Programansvarig vattenkraft, och elnät, vindkraft och solel

08-677 27 71

Marie Kofod-Hansen

Kommunikatör, Ansvarig Industrinätverket Solel, Skogsindustriella programmet och Askprogrammet

08-677 27 57

Mikael Karlsson

Programansvarig Termisk Energiomvandling

073-5147017

Stefan Montin

Programansvarig energisystem och marknad

08-677 ​27 59

Susanne Stjernfeldt

Programansvarig elnät, vindkraft och solel

08-677 ​27 51

Åsa Elmqvist

Programansvarig elnät, vindkraft och solel

08-677 27 61

Urban Andersson

Områdesansvarig kärnkraft

08-677 27 64