Medarbetare

Markus Wråke

Vd

08-677 27 49

Bertil Wahlund

Programansvarig termisk energiomvandling och tf områdesansvarig transporter och drivmedel

08-677 27 52

Carolina Holmberg

Tillförordnad områdesansvarig vattenkraft

08-677 27 11

Catarina Jäderberg

Kommunikationsansvarig CoordiNet

08-677 27 19

Emma Hagner

Områdesansvarig vattenkraft (föräldraledig)

08-677 27 53

Helena Sellerholm

Verksamhetsansvarig, programansvarig termisk energiomvandling

08-677 26 77​

Jeanette Granström

Kommunikationschef

08-677 27 56

Julia Kuylenstierna

Områdesansvarig termisk energiomvandling

08-677 27 54

Kaniz Fathema

Projektassistent

08-677 27 55

Lennart Kjellman

Områdesansvarig elnät, vindkraft och solel

08-677 27 58

Madelene Danielzon Larsson

Programansvarig vattenkraft, och elnät, vindkraft och solel

08-677 27 71

Marie Kofod-Hansen

Kommunikatör, Ansvarig Industrinätverket Solel, Skogsindustriella programmet och Askprogrammet

08-677 27 57

Rebecca Samuelsson

Programansvarig energisystem och marknad

08 - 677 27 12

Stefan Montin

Programansvarig energisystem och marknad

08-677 ​27 59

Susanne Stjernfeldt

Programansvarig elnät, vindkraft och solel

08-677 ​27 51

Åsa Elmqvist

Programansvarig elnät, vindkraft och solel

08-677 27 61

Urban Andersson

Områdesansvarig kärnkraft

08-677 27 64 | 070-164 44 15