Utlysning

Utlysningar av forskningsmedel

Våra forsknings- och utvecklingsprogram genomför utlysningar regelbundet. Vi informerar om varje utlysning här på webbplatsen. Här finns också upplysningar om hur projektansökningar ska göras och hur ansökningsproceduren går till.

De flesta utlysningar är öppna för universitet, högskolor, forskningsinstitut, konsulter och andra forskningsutförare.