Utlysning

FoU-medel för Hållbar teknikutveckling och digitalisering

I takt med att klimatpåverkan måste minska finns det ett stort intresse för att utveckla elsystemet i riktning mot nya produktions-, överförings- och förbrukningssätt. Den här utlysningen är öppen till och med den 30 juni 2026. Utlysningen omfattar drygt 9 Mkr.

Med utgångspunkt från programbeskrivningen, välkomnar vi projektutförare inom näringsliv och akademi att skicka in projektförslag.

Projektidéerna ska lämnas i en ansökningsblankett tillsammans med en projektbeskrivning. Programstyrelsen granskar ansökningarna och återkopplar sedan beslut till projektledaren.

Identifierade fokusfrågor

  • Efterfrågeflexibilitet – kontroll och övervakning, tariffer, affärsmodeller, kundincitament
  • IT-säkerhet
  • Driftcentralen / Sammanlagringsproblem, lastprognoser, hantera effektbrist
  • Driftcentralen / Drift, datainsamling och riskanalys
  • Laddinfrastrukturens styrningspåverkan på elnätsdrift
  • Mer automation/systemtjänster i elnätet som styr leveranskvalitet och spänningsbalans / Självläkande elnät
  • Nya elnätstekniker
  • Intermittent produktions påverkan och elnätets tillförlitlighet
  • Effektöverskott och effektbrist i elnätet

Projektets resultat ska vara inom de identifierade fokusområden.

Projektplan och medfinansiering 

Projekt ska planeras så att de kan slutredovisas senast under 2026. Tillgängliga medel från programmet är begränsade, i dagsläget finns drygt 9 MSEK att fördela. En andel annan medfinansiering är välkommen men inte nödvändig.

Välkommen med din projektidé

Projektidéer sänds via e-post till Susanne Stjernfeldt som är programansvarig för programmet.

Läs programbeskrivningen och ladda ner ansökningsblanketten och projektbeskrivningsmallen här! 

Utlysningsinformation 

Blankett för projektansökan

Mall för projektbeskrivning

Mer om programmet här