Program

Stödtjänster från vind och sol

Energiomställningen ställer nya krav på elnätet i form av nya energikällor. I det här programmet undersöker vi utmaningar och möjligheter kring stödtjänster från vind och sol.

En 100% förnybar elproduktion kommer att medföra att vind- och solkraft behöver byggas ut. Det gör att energimixen kommer att se annorlunda ut och att vi står inför en rad utmaningar för att vi ska kunna bibehålla en trygg och stabil elförsörjning. Nya förutsättningar i form av en ökad elektrifiering, digitalisering och teknikutveckling innebär både möjligheter och utmaningar. I det här programmet fokuserar vi på vilka möjligheter och utmaningar det finns för vindkraft och andra förnybara kraftslag att bidra till ett mer robust elsystem.

Programmet är indelat i två temaområden:
• Frekvensreglering via vindkraftverk
• Dödnätsstart och ödrift

Energiforsk deltar i två projekt kring frekvensreglering, där vi också finns representerade i referensgruppen. Läs mer under fliken projekt.

Ansvarig

Åsa Elmqvist
08-677 27 61

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Stödtjänster från vind och sol och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.