Program

Kärnkraftens styr- och kontrollsystem Ensric

Det här programmet handlar om att förlänga livstiden för befintliga system, att hitta nya system och ny teknik och att övergripande studera säkerhetsrelaterade styr- och kontrollsystem i kärnkraftverk.

Resultaten från programmet används i arbetet med att ersätta befintliga system och metoder, i valet av ny teknik och när man bedömer möjligheten att behålla existerande utrustning i kärnkraftens styr- och kontrollsystem. Målet är att ha en fortsatt hög säkerhet till en låg total kostnad. Programmet lägger också stor vikt vid att engagera en blandning av seniora och mer juniora forskare för att öka kunskapsspridningen bland forskningsutförarna.

Programmet har pågått sedan 2014 och befinner sig nu i sin tredje programperiod, 2019-2021. Kommunikation och resultatspridning från forskningen sker på engelska. 

 

Hänt inom programmet

Goda möjligheter att förnya kärnkraftsystemen

En ny kartläggning som Energiforsk gjort visar att det finns goda möjligheter att förnya kärnkraftens system, både vad gäller teknik och leverantörer.

1 nov 2016 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Karin Westling
08-677 27 68

Uppdragsgivare

Fortum
Karlstads Energi
Skellefteå Kraft
Teollisuuden Voima
Uniper
Vattenfall

Ensric sammanfattar:

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrevet från Kärnkraftens styr- och kontrollsystem och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.