Våra ägare

Här är våra ägare

Vi ägs av organisationer inom energiområdet som får aktuell och relevant ny kunskap genom forskning och utveckling. Resultat, teknikbevakning och de olika kunskapsarenor som uppstår i de olika forskningsprogrammen används av och kommer till nytta för våra ägare, deras medlemmar, kunder och andra intressenter.

Här är de organisationer som tillsammans äger forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk: