Program

Vattenkraftens framtidsprogram

Det här programmet har som mål att öka rekryteringsbasen för vattenkraftbranschen. Genom att bidra till grundutbildningsstöd, seniorforskarstöd, samt ökad studentkontakt är Vattenkraftens framtidsprograms förhoppning att säkra vattenkraftbranschens kompetensförsörjning.

Genom att göra det enklare för studenter att forska om viktiga frågor, fördjupa sig inom vissa områden, eller få se industrin i verkligheten – då ökar vi andelen studenter med intresse för ett arbetsliv inom vattenkraftbranschen. På fliken Grundutbilningdsstöd ser du exempel på aktiviter som programmet kan finansiera. 

Vattenkraftens framtidsprogram finansieras och består av välkända kraftbolag och konsultbolag inom vattenkraftindustrin. Programmets arbete riktar sig främst till seniora studenter. Men även yngre studenter som inte börjat studera på högskolenivå är av intressen, då arbetar programmet främst för att skapa en positiv bild av vattenkraftsbranschen. 

 

 

 

Ansvariga

Erik Isberg
070-164 44 75
Emma Hagner
08-677 27 53