Grundutbildningstöd

Grundutbildningstöd

Här kan du läsa om tidigare beviljade grundutbildningsstöd som finansierats av Energiforsk. Har du en liknande idé som du vill genomföra? På fliken Styrande dokument hittar du ansökningsmallen för grundutbildningsstöd.

2019

Chalmers ordnade studiebesök på Olidans kraftverk, som del av kursen ”Turbomaskiner”, vilket finansierades med 11 000kr.

Uppsala Universitet anordnade ett studiebesök inom kursen ”Vattenkraft för civilingenjörer” för ca 70 personer till Vattenfall R&Ds laboratorie i Älvkarleby, vilket finansierades med 150 000kr.

KTH anordnade ett studiebesök till Vattenfalls laboratorie i Älvkarleby, inom kursen ”Avancerad betongkonstruktion” för ca 70 personer, vilket finansierades med 22 000 kr.

2020

LTU anordnade ett besök till Älvkarlebylaboratoriet för att genomföra laborationer och studiebesök, inom kursen ”Dammar och dammsäkerhet”. Detta finansierades med 130 000kr.

KTH anordnade ett studiebesök till Vattenfalls laboratorie i Älvkarleby, inom kursen ”Avancerad betongkonstruktion” för ca 70 personer, vilket finansierades med 22 000 kr.

LTU sökte stöd för examensarbetet ”Pressure time”, vilket beviljades med 50 000kr.

KTH sökte i samarbete med Sweco 50 000kr för ett examensarbete gällande dammanläggningar, vilket beviljades. Rapporten går att hitta här.

2021

Uppsala Universitet fick finansiering från Energiforsk med 111 000kr, för att genomföra examensarbetet ”Grey-box Modeling of Hydropower Plants for Improved Frequency Regulation”. Rapporten finns att läsa här.

2022

KTH anordnade ett studiebesök till Vattenfalls laboratorie i Älvkarleby, inom kursen ”Avancerad betongkonstruktion” för ca 70 personer, vilket finansierades med 25 000 kr.

Uppsala Universitet fick finansiering för 175 000kr per år under fyra år, för att studenter på Masternivå får genomföra studiebesök till laboratoriet i Älvkarleby, vilket ska stärka uppfattningen om vattenkraften och bidra med kunskap för studenternas framtida arbetslivet.