Program

Anläggningskostnadsindex för vattenkraft

Här tar vi varje år fram ett aktuellt index för hur stor anläggningskostnaden är för ett vattenkraftverk. Uppgifterna underlättar för energibolag som ska bedöma kostnadsnivån för olika typer av arbeten i sina kraftstationer.

Anläggningskostnadsindex är också till nytta i samband med att man handlar upp försäkringar för att kunna värdera försäkringspremien. Indexet redovisar kostnader för bergarbeten, jordarbeten, betongarbeten, mekanisk utrustning, elektrisk utrustning och ett totalindex för anläggningar ovan jord och för anläggningar under jord.

De kostnader som visas baseras bland annat på:

  • Entrepenadindex E84 för husbyggnad och anläggning
  • Kopparpriset från London Metal Exchange
  • Statistiska meddelanden från Statistiska centralbyrån, SCB 

Hänt inom programmet

Kostnader för att bygga ut och reparera vattenkraftverk

Vad är den aktuella kostnaden för bergarbeten, arbeten i jord och betong och vad kostar mekanisk och elektrisk utrustning nuförtiden?

4 maj 2021 - Vattenkraft


Nya siffror för kostnader i vattenkraften

Nu finns en helt färsk sammanställning av kostnaderna för anläggningsarbeten inom vattenkraften. Det är projektet Anläggningskostnadsindex för vattenkraft som redovisar sin senaste sammanställning av kostnader för berg-, jord- och betongarbeten samt för mekanisk och elektrisk utrustning inom vattenkraften.

19 apr 2017 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Emma Hagner
08-677 27 53

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Anläggningskostnadsindex för vattenkraft och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.