Program

Anläggningskostnadsindex för vattenkraft

Här tar vi varje år fram ett aktuellt index för hur stor anläggningskostnaden är för ett vattenkraftverk. Syftet är att alla energibolag ska kunna bedöma kostnadsnivån för olika typer av arbeten i sina kraftstationer.

Anläggningskostnadsindex är också till nytta i samband med att man handlar upp försäkringar för att kunna värdera försäkringspremien. Indexet redovisar kostnader för bergarbeten, jordarbeten, betongarbeten, mekanisk utrustning, elektrisk utrustning och ett totalindex för anläggningar ovan jord och för anläggningar under jord.

De kostnader som visas baseras bland annat på:

  • Entrepenadindex E84 för husbyggnad och anläggning
  • Kopparpriset från London Metal Exchange
  • Statistiska meddelanden från Statistiska centralbyrån, SCB 

 

Ansvarig

Emma Hagner
08-677 27 53

Ladda ner