2021-05-04

Kostnader för att bygga ut och reparera vattenkraftverk

Vad är den aktuella kostnaden för bergarbeten, arbeten i jord och betong och vad kostar mekanisk och elektrisk utrustning nuförtiden?

Ett helt nytt index för hur stor anläggningskostnaden är för ett vattenkraftverk finns nu att ladda ner under satsningen Anläggningskostnadsindex för vattenkraft.

–Syftet är att underlätta för de energibolag som ska bedöma kostnadsnivån för olika typer av arbeten i sina kraftstationer, säger Emma Hagner som ansvarar för området på Energiforsk.

Det här indexet för anläggningskostnader kan också användas när man handlar upp försäkringar för att lättare kunna värdera försäkringspremien. Det som redovisas är kostnader för bergarbeten, jordarbeten, betongarbeten, mekanisk utrustning, elektrisk utrustning och ett totalindex för en anläggning ovan jord och ett för en anläggning under jord.

Kostnaderna som redovisas är bland annat baserade på entrepenadindex E84 för husbyggnad och anläggning, kopparpriset från London Metal Exchange och på statistiska meddelanden från Statistiska centralbyrån.  

Mer om anläggningskostnadsindex för vattenkraft här. 

Nyheter