2018-01-19

Kort och tydligt om solceller

Nu finns synteser och resultat från Solelprogrammet samlade i en lättillgänglig slutrapport. Målet är att sammanfatta, tydliggöra och sprida resultat från forskningen som under många år har bidragit till att öka användningen av solceller, främjat svenskt näringsliv och ökat kunskapen om solcellsannläggningar.

En viktig del i programmet är att kommunicera resultaten så att alla som berörs blir intresserade och vill ta till sig ny kunskap från forskningen. Målet är kompetensutveckling och överföring av kompetens mellan de aktörer som använder, investerar i, planerar för, installerar, äger eller driver solcellsanläggningar.

–Det är fantastiskt kul att se att det nu finns en massa ny kunskap och att det går att öka etableringen av solceller för att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem. Det gäller särskilt i bebyggelse, säger Åsa Elmqvist som är programansvarig.

Synteserna behandlar områden och frågor som tillgången till solel och om vem som helst kan investera, positiva erfarenheter av solceller i bebyggelse, vilken roll solel har i energisystemet, solprosumenternas roll och hur krångliga är regelverken för den som ska investera egentligen?

Ladda ner slutrapporten här! 

Nyheter