2023-12-14

Så var Vätgaskonferensen 2023: ”Vi hinner inte vänta på lagstiftning och reglering”

Det är dags att ta nästa steg och våga göra de investeringar som krävs för att förverkliga vätgasens potential i Sverige. Det var talare och deltagare överens om på Stockholmsmässan, där närmare 350 personer från vätgasbranschen samlades för att delta på Vätgaskonferensen 2023.

– Om vi ska nå 2030-målet måste företag våga gå före trots den politiska och ekonomiska risk det innebär att kommersialisera ny teknik. Det finns helt enkelt inte tid att vänta på att all lagstiftning och annan reglering för vätgas ska komma på plats. Men staten måste självklart göra vad den kan för att minska de ekonomiska riskerna för företag som banar vägen för andra.

Det sa Anna Wallentin från Energigas Sveriges under Vätgaskonferensen 2023 som ägde rum på Stockholmsmässan den 5–6 december. Hon var en del av konferensens programråd.

Utöver ett 40-tal talare, paneldiskussionsdeltagare och workshoparrangörer, hade konferensen också en mässdel där 20 företag deltog.

– Det som överraskade mig på konferensen var den stora bredden av presentationer. Allt från internationellt samarbete kring hydrogen valleys till vätgas för krisberedskap på landsbygden; en imponerande bredd, sa Lars Andersson, Energiföretagen, som tillhörde programrådet.

Konferensens talare kom från till exempel, Scania, Nordion, Ørsted, Statkraft, Regeringskansliet, H2 Green Steel, universitet och forskningsinstitut. Det lyftes såväl trendspaningar, fördelar och förhoppningar med vätgas, samt aktuella utmaningar. Utöver presentationer anordnades även tre  workshops och en kurs ”Hydrogen solutions for safety and reliability”.

Konferensen inleddes på tisdagen med ett öppningsanförande från Daniel Liljeberg, statssekreterare hos energi- och näringsministern, och på onsdagen öppningstalade Mattias Goldmann som är grundare och styrelseordförande för 2030-sekretariatet, utsedd till ”Mäktigast I Hållbarhetssverige”, dubbad till riddare av franska regeringen för sitt klimatarbete och var programledare för Vätgaspodden.

Även Energimyndigheten var på plats. Dels talade Paula Hallonsten, projektledare för Energimyndighetens uppdrag att samordna arbetet med vätgas i Sverige, dels höll de en workshop på temat hinder för produktion och användning av vätgas.

I de Mentimeter-övningar som genomfördes under konferensen blev det tydligt att deltagarna var eniga om att det är dags att intensifiera ansträngningarna för att accelerera utvecklingen. Många av talarna la fram samma budskap i sina presentationer: det är dags att ta nästa steg. 

– Under de här dagarna har många pratat om ”hönan eller ägget” och det blir som en förklaring till att det inte sker mer konkreta investeringar. Nu är dags att ta ett steg vidare och faktiskt lösa problematiken. Jag ser fram emot att vi till nästa års konferens har visat både vilja och kurage och hittat de förlösande samarbeten som krävs, sa Björn Aronsson, Vätgas Sverige, som också var en del av programrådet.

Sammanställningen av vätgasaktiviteter i Sverige

Genom en workshop anordnad av Luleå tekniska universitet, RISE, Energiforsk och Chalmers belystes också antalet investeringsprojekt inom vätgassektorn.

– Vi är inte så många som har haft helhetsperspektivet över hur många satsningar som pågår och hur stora möjligheterna är när det gäller vätgasens möjliga bidrag till klimatnyttor, tillväxt och ökad försörjningstrygghet även i Sverige, sa Cecilia Wallmark från Luleå tekniska universitet, som också tillhörde programrådet.

– Därför höll vi en workshop under konferensen där deltagarna hjälpte oss lista pågående investeringar och befintliga projektportföljer på en Sverigekarta, samt att sammanfatta våra nationella styrkor, något som har efterfrågats av branschen liksom som av medier och myndigheter. 

Den första sammanställningen av vätgasaktiviteter i Sverige redovisades på en övergripande nivå redan vid konferensens avrundning, klicka här för att se resultatet som visades då. Övrigt insamlat material kommer att kompletteras och redovisas framöver.

Förenat nytta och nöje

På tisdagskvällen anordnas även en trerätters middag för omkring 170 av konferensens deltagare. Kvällen innehöll bland annat en presentation om kompetensförsörjning inom branschen som antropologen Katarina Graffman höll i. En trollkarl vid namn Seth Engström fanns på plats hela kvällen och bjöd på ett förtrollade uppträdande och Vätgas Sverige delade även ut sitt årliga Hydrogen Award som gick till Kent Tillberg från fastighetsbolaget Sjöbohem.

– Det är inte lätt att vara först. Det största problemet är okunskap och rädsla för det okända, sa Kent Tillberg i en intervju med Vätgas Sverige.

Samarbete skapade nationell mötesplats

– Genom att samarbeta med flera organisationer så har vi tillsammans lyckats skapa en nationell mötesplats för vätgasutvecklingen. Vi ser fram emot att göra det igen nästa år, det behövs mer kunskap om hur vätgas kan bidra till ett robust och hållbart energisystem, säger Sara Hugestam på Energiforsk, en del av programrådet.

Presentationerna från konferensen finns att ta del av här.

Save the week: vecka 50, för nästa års konferens.

Fakta:

Konferensens programråd bestod av: Björn Aronsson, Vätgas Sverige, Stefan Ivarsson och Jeanette Petersson, Rise research institutes of Sweden, Cecilia Wallmark, Luleå tekniska universitet, Lars Andersson från Energiföretagen samt Sara Hugestam, Åsa Elmqvist, Bertil Wahlund och Andrea Bille Pettersson från Energiforsk.

Nyheter