2016-11-24

Har du läst den senaste halvårsberättelsen från Fjärrsyn?

Här hittar du ny kunskap från fjärrvärmeforskningen tillsammans med några spännande projekt om hur man kan stärka fjärrkyleaffären.

Forskarna menar bland annat att framtidens inneklimat kräver ett systemtekniskt helhetstänk som integrerar installationen i varje fastighet vilket också öppnar för nya affärsmöjligheter.

Du som inte står på sändlistan kan ladda ner en pdf av den senaste halvårsberättelsen här!

Nyheter