2019-02-18

Lätt att ta till sig om smarta nät

Nu finns resultatet från forskningen i Smarta elnät samlat och beskrivet på ett populärvetenskapligt sätt. Programmet, som pågick mellan 2014 och 2018, tog ett strategiskt grepp för att analysera de konsekvenser som olika scenarier kommer att få på utvecklingen av smarta nät i Sverige.

Syntesskriften sammanfattar nyheter och forskningsresultat som ska underlätta för elnätsföretagen att möta framtida utmaningar med en stor andel väderberoende elproduktion och ett mer flexibelt energisystem.

–De här resultaten ger en bra start för nätbolagen att kunna påbörja sin egen bolagsspecifika utveckling, säger Peter Söderström, Vattenfall Eldistribution som var ordförande i programstyrelsen.

Under de år som programmet har pågått har förändringarna i energibranschen varit många och snabba. Nya regler, utmaningar med att ansluta förnybar produktion, innovativa framsteg inom dataanalys för tillståndsbaserat underhåll och helt förändrade affärsmodeller och tariffer.

Programmet har haft en stark koppling till svenskt samhällsperspektiv och fokuserat på ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar för en hållbar och smart utveckling av elnätet. Det är något som nu fortsätter i programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet.

–I den nya forskningssatsningen kommer vi ha fortsatt inriktning på viktiga områden,
och då med fokus på digitalisering och IT-säkerhet. Projekten kommer antingen att vara nätverkande i syfte att bygga kompetens, pilotprojekt med inslag av proof-of-concept eller behovsstyrda av mer problemlösande karaktär, säger Susanne Stjernfeldt, Energiforsk som ansvarar för programmet.

Ladda ner syntesskriften i högerspalten på forskningsprogrammets sida. 

 

Nyheter