2022-06-30

Fokus på energifrågor under Almedalsveckan

Hur kan vi klara energiomställningen och öka svensk fossilfri elproduktion samtidigt som vi ska minska våra klimatutsläpp? Dessa frågor och många fler diskuterar vi tillsammans med företag, finansministern och andra politiker under Almedalsveckan.

Energiforsks vd Markus Wråke deltar i två events måndagen den 4 juli - Vattenfalls samtal El till varje pris? på Arena Energi och Mistras Klimat, säkerhet och resurser – hur hanterar vi flera kriser samtidigt?

Onsdagen den 6 juli medverkar Åsa Elmqvist, programansvarig för elnät, vindkraft och solel på 100% förnybarts samtal Framtiden är förnybar – trots motvind och myter 

Kom och lyssna om du också är på plats i Visby!

Vattenfall på Arena Energi: 4 juli kl. 09.00-09.45

Klosterlängan, Visby

El till varje pris?

Hur kan vi klara energiomställningen och skapa investeringar för ett fossilfritt energisystem på kort och lång sikt? Rysslands invasion av Ukraina har förenat Europa i behovet av att accelerera energiomställningen så att EU på sikt blir oberoende av rysk olja och gas. Men omställningen är stor och det kommer ta tid att bygga ut den fossilfria el- och värmeproduktionen. På kort sikt kan det få betydande påverkan på el- och bränslepriser liksom ökade koldioxidutsläpp. Samtidigt behövs beslut och investeringar nu för ett fossilfritt energisystem på längre sikt. Går det att förena försörjningstrygghet och fossilfrihet i Europa till ett rimligt pris för svensk industri, transporter och hushåll?

Medverkande:

Mikael Damberg, Finansminister Socialdemokraterna

Anna Borg, vd Vattenfall

Carl-Oskar Bohlin, Riksdagsledamot Moderaterna

Martin Ådahl, Riksdagsledamot Centerpartiet

Markus Wråke, vd Energiforsk

Moderator: Mia Odabas

 

Mistra: 4 juli kl. 15.45-16.25

S:t Hansgatan 11, Gamla Riksbanken, Visby

Klimat, säkerhet och resurser – hur hanterar vi två kriser samtidigt?

Ryssland invasion av Ukraina har förändrat det geopolitiska läget och den globala spelplanen. Vårt beroende av fossila insatsvaror och råvaror är tydligt och det multilaterala samarbetet kring frågor som rör klimat och miljö påverkas.

Ryssland är en central aktör inom fossilsamhällets geopolitik genom sin export av olja och naturgas. Det finns också en uttalad strategi från Kreml att utnyttja klimatförändringarna för att ytterligare stärka sin nyckelroll i global livsmedelsförsörjning, särskilt vad gäller vete och konstgödsel. Medan Rysslands invasion av Ukraina påskyndar EU:s omställning från fossila bränslen, finns en risk att länder som Kina och Indien ökar sin import när priset på den ryska oljan och gasen sjunker. Hur ska vi öka svensk fossilfri elproduktion, minska vårt beroende av gas och olja och samtidigt minska klimatutsläppen? Hur ska elektrifieringen av Sverige gå till och hur påverkar de geopolitiska utmaningarna de stora reserverna av fossila bränslen? Hur ska det internationella miljö- och klimatarbetet hållas levande och vad händer när vi stänger Ryssland ute ur multilaterala samarbeten?

Medverkande:

Henrik Carlsen, vice programchef Mistra Geopolitics

Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan

Filip Johnsson, programchef Mistra Electrification

Markus Wråke, vd Energiforsk

Matilda Machacek, utvecklingschef för Offshore Norden på RWE

Moderator: Anna Jöborn, vd, Mistra

 

100% förnybart: 6 juli kl. 11.45-12.30

S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, Trädgården, Tält Verkstan

Framtiden är förnybar – trots motvind och myter

Varför vill alltfler prata om fossilfritt istället för förnybart? Och hur kommer det sig att vi fått en energidebatt som präglas av utbredd mytspridning och polarisering?

För 10 år sedan bildades organisationen 100% förnybart i Almedalen, och 2016 slöts en blocköverskridande energiöverenskommelse med ett mål om en 100% förnybar elproduktion till 2040. Vad har hänt under dessa 10 år och hur ser förutsättningarna ut för att nå målet? Välkommen till 100% förnybarts seminarium om framtiden för förnybart och mytbildningen i energidebatten. Vi passar samtidigt på att fira vårt 10-årsjubileum och lansera vår valkampanj.

Medverkande:

Maria Röske, ordförande 100% förnybart

Anna-Carin Windahl, moderator 100% förnybart

Tomas Kåberger, forskningsprofessor Chalmers

Isadora Wronski, Senior Nordic Strategist Greenpeace Nordic

Lorentz Tovatt, energipolitisk talesperson Miljöpartiet

Anna Wolf, Tf vd Power Circle

Joakim Byström, Vd Absolicon

Åsa Elmqvist, Programchef Energiforsk

Nyheter