2017-12-19

Svenskt vattenkraftcentrum i korthet

Svenskt vattenkraftcentrum, SVC har fokus på forskning och utbildning inom vattenkraft och gruvdammar. Nu finns en populärvetenskaplig sammanställning av forskningen och de olika projekten som ingår i centret mellan 2013 och 2017 att ladda ner utan kostnad!

SVC tar fram ny kunskap för en effektiv och tillförlitlig vattenkraftproduktion och en tryggad dammsäkerhet, som en viktig del av ett uthålligt energisystem i Sverige. Centret bildades för tolv år sedan och statusrapporten sammanfattar den verksamhet som bedrivits de senaste fyra åren.

Många frågor är unika för vattenkraften. Kraftverken består av stora, tunga och långsamt roterande maskiner som inte finns i någon annan industri. Vattenkraftens konstruktioner är speciella och många är utsatta för ett hårt vattentryck. Det kräver stor kompetens som tar många år att bygga upp. Vattenkraften måste också ständigt förnyas och anpassas efter en allt mer kvalificerad reglersituation och striktare miljökrav. Vår vision är att vara en av världens ledande utbildnings- och forskningsmiljöer inom vattenkraft och dammar.

I skriften Svenskt vattenkraftcentrum Statusrapport 2017-2018, beskrivs de olika forskningsmiljöerna och alla projekt mellan 2013 och 2017.

Nyheter