2018-03-19

Forskning om underhåll ger bra utväxling

Elnäten utgör en kritisk infrastruktur och det finns ett samhällsansvar i att förvalta det värde som ligger i näten. Men utmaningarna inom underhållsområdet ökar på grund av åldrande elnät.

Det handlar också om att mer kontrollutrustning tillförs och att regleringen av näten ständigt förändras.

Energiforsks program Underhåll av elnät ska identifiera och formulera de problem som finns inom underhållsområdet för att hitta gemensamma lösningar där företagsanpassade lösningar inte är ekonomiskt försvarbara för nätbolagen. En nyligen genomförd utvärdering av programmet rekommenderar en fortsättning och att man bör koncentrera sig på konkreta underhållsfrågor i nära kontakt med elnätsföretagen vilket ökar värdet för de deltagande företagen.

–Det känns som att vi är på rätt spår i programmet och nu har vi fått ett kvitto från utvärderingen att det stämmer. Det är jättekul att hjälpa till och driva ett program med en så engagerade styrgrupp, säger Mats-Erik Jansson, Jämtkraft.

Utvärderingen har studerat forskningsprogrammet mellan 2015 och 2017, genom att göra intervjuer och granska resultaten i ett vetenskapligt perspektiv. Resultaten visar att programmet är relevant och användbart för energibranschen.

–Den här utvärderingen ger oss värdefulla rekommendationer för de avslutande två åren av programmet. Och den breda samsynen inom programmet ger oss anledning att redan nu börja planera en fortsättning efter 2020, säger Lennart Kjellman som är programansvarig på Energiforsk.

Utvärderingen, som är gjord av en rad forskare och konsulter inom energiområdet, pekar på att intresset för programmet kan vidgas genom ytterligare insatser för att kommunicera den pågående verksamhet och resultat från forskningen. En annan slutsats är att innovativa projekt med större risk och med en potentiellt stor nytta bör få ett utökat utrymme i programmet.

Visionen för Underhåll av elnät är att resultat från programmet ska ge ett bättre tekniskt och finansiellt beslutsunderlag i valet mellan olika satsningar i elnätet för att upprätthålla eller höja den långsiktiga prestandan. Mer om programmet och dess resultat här. 

 

 

Nyheter