2017-09-04

Informationsutbyte ökar säkerheten

Foto: STRI

Dagens kraft- och industriföretag har höga krav på att kontrollanläggningar ska vara flexibla och framtidssäkra. Det finns också krav på ett aktivt utbyte av information mellan driftcentraler i olika länder.

Anledningen till att ha ett aktivt informationsutbyte är att man vill kunna göra bättre prognoser för att öka leverans- och driftsäkerheten.

–På sikt kommer detta också att påverka de företag som äger distributionsnäten, säger Nicholas Etherden på Vattenfall R&D. 

Nicholas är tillsammans med Anders Johnsson, också han från Vattenfall, engagerad i en av de internationella arbetsgrupper som säkerställer att IEC 61850, som är en global standard för kontrollanläggningar, kan användas för att styra och kommunicera enligt de nya europeiska kraven. 

Arbtetet ingår i Energiforsks forskningssatsning Smarta elnät som arbetar för att det svenska elsystemet ska anpassas till nya produktions- och förbrukningsmönster för att bidra till en minskad klimatpåverkan. Mer om Smarta elnät och resultat från programmet här! 

Nyheter