2018-02-02

Kraftledningar vinner över kabel

Motståndet mot kraftledningar är under omprövning i många länder. Det är ett av intrycken från ett symposium som CIGRE, den internationella organisationen för elkraftens utveckling, nyligen höll i Dublin.

Vad ligger bakom den föränd­rade inställningen till kraftledningar? Jo, i flera rapporter - främst från England och Danmark - framkommer det att det är för kostsamt att hålla kvar de tidigare kablifieringskraven. I Danmark beslutades det för många år sedan att ta bort alla befintliga kraftledningar under 400 kV och att nya förbindelser oavsett spänning skall kablifieras. Detta har man nu släppt på - befintliga ledningar kan få stå kvar tills vidare och nya 400 kV ledningar behöver inte kablifieras annat än där det är motiverat ur ett samhällsperspektiv.
Läs hela artikeln, som publicerades i nummer 10/2017 av tidningen ERA, här! 

Nyheter