2019-10-24

Framtidens borrhålslager

Forskning kring samspelet mellan kraftvärme och borrhålslager håller på att ta fram en ny modelleringsmetodik för designoptimering av borrhålslager med lagringstemperaturer upp till 100 grader.

Redan nu finns det en betaversion av ett dimensioneringsverktyg som ska kunna räkna fram den optimala storleken på ett borrhålslager som integreras i ett fjärrvärmesystem med vissa givna förutsättningar. Det handlar om att optimera hur mycket värme som kan lagras in och tas ut ur lagret och vid vilken temperatur.

– En hög energieffektivitet, det vill säga optimal exergi-prestanda, kan innebära också en relativt högre kostnad. Därför är det en kompromiss mellan investeringskostnad och prestanda, säger José Acuna, som leder projektet på KTH.

Forskarna beskriver verkliga fall och utgår från att definiera ett bergs nätverk av sprickor och andra egenskaper för att få en bild av hur grundvattenflödet nära lagret påverkar ett högtemperaturlager. Till detta använder de ny kunskap som har tagits fram i ett annat mer experimentellt arbetspaket som José leder inom programmet Termiska Energilager där de kartlägger och tätar vattenförande sprickzoner.

–Nästa steg är att implementera den nyligen framtagna exergi-baserade utvärderingsmetoden i beräkningsverktyget, säger Max Hesselbrandt.

Målet med projektet är att få fram välgrundade metoder som kan anpassas till olika behov och scenarier i olika energibolag.

–Vi har kommit långt i de tre arbetspaketen, avslutar José Acuna om projektet som pågår fram till och med 2020. Och redan i vår kommer en vetenskaplig artikel som en annan av projektets forskare, Alberto Lazzarotto ska presentera på World Geothermal Congress 2020.

Nyheter