2016-09-08

Cigre samlar internationell expertis inom elsystem

Cigre är en organisation som verkar för internationell utveckling och informationsutbyte inom stora elektriska system. I slutet av augusti hade organisationen årsmöte och höll en stor konferens då 550 kvalitetstestade forskningsartiklar presenterades för drygt 3000 deltagare.

– Om man har ett problem så kan man räkna med att någon annan i vår stora internationella organisation sitter på  lösningen, sa en nöjd Rob Stephen som valdes till ny ordförande för Cigre.   

Under konferensen blev det tydligt att det nu finns möjlighet att köpa helt digitaliserade stationer med tillhörande tillgångsförvaltning, så kallad asset management. Olika digitala delar har under en tid använts var för sig i stationerna, men nu visar flera leverantörer att de har ett komplett utbud av utrustning för digitaliserade stationer. Det enda som då återstår för nätbolagen är att ta steget in i den digitala eran och att skaffa kunskap och resurser för detta.

En annan reflektion är att utvecklingen inom jordkabelsidan går snabbt framåt. Maximala överföringsspänningar i extruderade HVDC kablar ökar och därigenom ökar också överföringsförmågan i kablarna. För att komma vidare behöver materialforskningen fokuseras ytterligare.

Arbetet i Cigre görs i 16 studiekommittéer vars arbetsgrupper driver utvecklingen framåt för att snabbare kunna presentera användbara resultat för marknaden. Läs mer om Cigre och möjligheterna att bli medlem i organisationen och bidra med din och ditt företags expertkunskap.

Nyheter