2018-01-24

Därför vandrar ålen

Vad är det som får ålen att påbörja sin vandring och hur kan man utforma miljöförbättrande åtgärder för de ålar som utvandrar? Resultatet från en studie om förutsättningar och ålens beteende i kraftverksintag visar tydligt att toppar i vattenflödet under höst och vår är det viktigaste för ålens vandring.

Det är en ny statistisk metod för att analysera beteenden som triggas av förändringar i omgivningen som nu förbättrar kunskapen om vad som får ålen att börja vandra. Med hjälp av akustisk telemetri har forskarna kunnat bestämma ålarnas position och i detalj studera simbeteendet kring intaget till Holmens kraftverk i Motala ström.

–Den nya analysmetod som vi har utvecklat inom projektet visar också att nymåne och kortare dagar ökar ålens motivation att vandra. Genom att stämma av data om ålvandring från några år tillbaka kan metoden användas tillsammans med avrinningsdata för att förutsäga när sannolikheten för att ålen ska vandra är hög, säger Kjell Leonardsson som är universitetslektor på SLU och som haft en ledande roll i projektet.

En annan slutsats är att ålen, som huvudsakligen är aktiv i mörker, i många fall besökte både kraftverksintaget och spillområdet innan de passerade. De simmande ålarna uppehöll sig snarare nära ytan än nära botten. Ålarna i studien som passerade via spill hade ytterligare ett kraftverk att passera, vilket innebar att passage via spill inte ökade ålens chans att överleva. Dödligheten för de ålar som studerades stämde överens med det förväntade utfallet enligt beräkningar med modellverktyget.

Läs mer i rapporten från projektet som finns att ladda ner här!

Nyheter