2024-01-30

Utveckling av elpriser efter omfattande elektrifiering

Forskare i Energiforsks program Nepp har gjort en snabbanalys av rapporten ”Till vilket elpris som helst?” från Skandinaviska policyinstitutet. Analysen pekar på stigande elpriser i elprisområde 1, framför allt om inte elproduktionen ökar i takt med efterfrågan, men visar klart lägre priser än rapporten från Skandinaviska policyinstitutet.

I analysen ”Modellanalyser av den svenska elprisutvecklingen” jämför Nepp resultaten från rapporten ”Till vilket elpris som helst?” som publicerades den 30 januari 2024. Jämförelsen görs dels med tidigare analyser från Nepp, dels med ny modellering som anpassats så långt möjligt efter de förutsättningar som redovisas i rapporten från Skandinaviska policyinstitutet.

De viktigaste slutsatserna från Nepp-analysen är:

  • Elpriserna förväntas stiga i elprisområde 1, i synnerhet om inte elproduktionen ökar i samma takt som efterfrågan.
  • Priserna bedöms dock öka betydligt mindre än resultaten i ”Till vilket elpris som helst?”, vid jämförbar efterfrågan på el.
  • Troliga orsaker till skillnader är att Nepp tar hänsyn till möjlighet till flexibilitet, har större tilltro till elmarknadens förmåga att stimulera investeringar på rätt ställen och har en annan beskrivning av energisystemet som helhet.
  • Konkurrenskraft är relativ. Trots högre elpriser i absoluta tal har Sverige goda förutsättningar att konkurrera, sett i ett europeiskt sammanhang.
  • De högsta priser som rapporten ”Till vilket elpris som helst?” kommer fram till är osannolika. Förutom de skäl som nämns ovan är en orsak att om elprisnivåerna skulle närma sig de nivåerna kommer industriproduktionen att minska, vilket dämpar prisökningarna.

Rapporten ”Till vilket elpris som helst?” kan läsas på Skandinaviska policyinstitutets webbplats här.

Nepps snabbanalys ”Modellanalyser av den svenska elprisutvecklingen” kan läsas här.

Nyheter