2023-09-05

Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

Att koppla upp anläggningen för att leverera exempelvis stödtjänster till Svenska Kraftnät via Currently innebär en direkt extra intäkt, men det ger dessutom en extra driftövervakning och försäkran om att anläggningen fungerar som den ska.

– Det är en revolution inom elsystemet som pågår i och med utvecklingen av den här sortens virtuella kraftverk. Det är inte längre bara de stora aktörerna och traditionella kraftverk som upprätthåller driftsäkerheten i systemet. Nu kan även mindre solcellsproducenter få intäkter från stödtjänster. Löpande drift och underhåll för de system som deltar blir också bättre eftersom de är monitorerade och uppkopplade, säger Dan-Eric Archer, vd på Checkwatt.

Cirka 500 enheter – som solkraftverk, vindkraft, snabbladdare, laddinfrastruktur för tunga elfordon och batterilager – anmäler sig varje månad till Currently, enligt Dan-Eric Archer som beskriver Currently som framgångsrikt.

– Vi jobbar för att också kunna hantera vätgaselektrolysörer, och olika former av flexibel konsumtion är också på väg in.

På sikt kommer det troligen inte vara frekvensreglering och stödtjänster som skapar den största nyttan för samhället, tror Dan-Eric Archer.

– Villkorade avtal, lokala flexmarknader och energigemenskaper kommer att spela en allt större roll. Styrbarhet för större solkraftverk är på väg att bli ett hygienkrav för att man som ägare ska få ett rimligt avtal med balansansvarig eftersom ekonomiska risker med negativa obalanser har ökat markant.

Checkwatt har varit med i Energiforsks solforskningscentrum Solve sedan starten. Vad är syftet för er att vara med?

– Vi har stor en nytta av att vara med i Solve, det ger oss insikt i vilka utmaningar och behov som solkraftbranschen står inför. Solve ger också goda kontaktytor med akademi och de senaste rönen. Vi handleder också minst ett examensarbete på doktorandnivå varje år och det pågår alltid några forskningsprojekt där vi deltar. 

 

Fakta Checkwatt

Checkwatt är ett energitjänsteföretag, som arbetar med mätning, styrning och it-system inom energieffektivisering och förnybar energi. Företaget arbetar med tjänster för driftövervakning och styrning för solkraft, vindkraft och laddning av elfordon. 

 

 

 

 

Nyheter