2015-10-26

Sista chansen att anmäla sig till Energiforsks höstkonferens​

​"Forskning och politik för ett hållbart energisystem" är temat på Energiforsks stora konferens i Göteborg tisdagen den 3 november. Här behandlas framtidens viktigaSista chansen att anmäla sig till Energiforsks höstkonferens​ste frågor inom energiområdet med fokus på trygg energiförsörjning, decentraliserad kraftproduktion och hållbara transporter.

– Vi prövar ett nytt grepp och arrangerar en arena för kunskap, nätverkande och deltagarengagemang där forskare och energiindustri bland annat ska diskutera hur vi ska nå ett hållbart energisystem
 
säger Karin Friberg, vd Energiforsk.  

Nyheter