2017-05-16

Aktiva prosumenter behövs!

Fler människor måste bli aktiva prosumenter, även de som bor i hyresrätter. Forskning visar att hushåll som både producerar och konsumerar energi blir mer miljömedvetna och gör flera aktiva och hållbara val.

I förra veckan höll Solelprogrammet konferens med resultat och nyheter från de senaste årens solelforskning. Det handlade om allt från snöns inverkan på solceller till solens roll i energiomställningen 2040. Under dagen, som arrangerades av Energiforsk och Energimyndigheten, medverkade forskare från Solel och konferensen erbjöd en intressant arena för forskare, beslutsfattare, entreprenörer och miljömänniskor. 

En fråga som diskuterades är att hur viktigt det är att elbolagen förstår sin nya roll i ett energisystem där allt fler producerar egen el. Branschen behöver hjälpa till för att energisystemet ska bli hållbart.

– Vi måste vara beredda på att den tekniska utvecklingen kan gå väldigt fort, det måste finnas en beredskap hos olika aktörer i samhället, sa Anna Wolf.

Hållbart koncept
Det finns många skäl till att fastighetsägare väljer att investera i solceller. Det handlar inte bara om energi och antalet watt är sällan det viktigaste.

–Det ligger ett mervärde i att investera i solceller. Många människor vill vara en del i ett hållbart koncept, säger Rickard Nyberg på White arkitekter.

Taken räcker till
Forskning visar att nettoytan för att installera solceller är mer än tillräcklig för att möjliggöra en stor  solcellsproduktion i Sverige.

– Den tillgänliga takytan för solceller är mycket stor och skulle kunna räcka för att producera 50 GW solel, menar Peter Blomqvist på Profu som har studerat vilka möjligheter, utmaningar och systemeffekter som kan uppstå vid en kraftig expansion av solel i Sverige.

Snöeffekter
I ett projekt, som leds av Michiel van Noord på ESAM, följer man upp olika solcellsanläggningar under två vintersäsonger för att kartlägga vilken påverkan snö har i de norra delarna av Sverige. Den informationen kopplas sen till meteorologiska data och resultatet ska bli en modell som fastighetsägare, konsulter och installatörer kan använda när de projekterar och optimerar effekten av en solcellsanläggning.

Hela dagen filmades och finns  här!

Nyheter