2024-05-29

Energiforsk leder nordiskt projekt för lokal energiomställning

Madelene Danielzon Larsson leder projektet Speed Local som ska ta fram råd och verktyg för att underlätta energiomställningen lokalt.

Nordiska ministerrådets organ Nordisk Energiforskning har beviljat 22 miljoner kronor till ett treårigt projekt som ska ta fram råd och verktyg för att underlätta energiomställningen lokalt. Energiforsk leder projektet som genomförs i samarbete med åtta forskningsorganisationer, två kommuner och två kommunförbund i Sverige, Norge och Danmark.

– Det här projektet handlar framför allt om att översätta och omvandla forskningsbaserad kunskap som redan finns till konkreta och handlingsbara verktyg för beslutsfattare på lokal nivå.

– Att utveckla våra färdigheter att skapa handlingsbar kunskap är avgörande för att skapa ett robust, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem, säger Madelene Danielzon Larsson, programansvarig projektledare på Energiforsk, nyss hemkommen från projektets kickoff i Göteborg.

Nordisk Energiforskning, som är en del av Nordiska ministerrådet, har beviljat 25 miljoner norska kronor, motsvarande 22 miljoner svenska kronor, till projektet Speed Local.

Lokalt genomförande och social acceptans

Projektets mål är att påskynda den gröna energiomställningen genom samarbeten mellan nordiska samhällen och forskargrupper. Råd och verktyg ska tas fram som kan stötta lokala aktörer att navigera mellan nationell planering, lokalt genomförande och social acceptans. Verktygen ska ta hänsyn till faktorer som efterfrågan av energi, vilka resurser som finns tillgängliga lokalt och nationellt, hur landskapet påverkas och det lokala samhällets behov.

– Vi vill ta fram verktyg som bidrar till att energiomställningen vävs samman med holistiska målsättningar för ett hållbart samhälle. I hela Norden har beslutsfattare betonat behovet av strategier för integrerad energiplanering. Men de som ska utveckla och genomföra sådana planer saknar ofta vägledning och verktyg för att integrera energibehov och energipotential med resurstillgång, landskapspåverkan och samhällskrav. Ett sådant kunskapsunderlag hoppas vi kunna leverera, säger Madelene Danielzon Larsson.

Fallstudier i Sverige, Norge och Danmark

Projektet är tvärvetenskapligt och kommer engagera experter, intressenter och lokalsamhällen i Norden i tre fallstudier – i Skaraborg i Sverige, Trøndelag i Norge och Bornholm i Danmark.

Två huvudsakliga mål

 • Stärka lokala aktörers kapacitet för integrerad energiplanering genom att omvandla befintlig kunskap till handlingsbara strategier som är inkluderande och hållbara.
 • Stödja strategier för grön energiomställning i Norden genom att integrera lokala insikter och överväganden i nationella och nordiska analyser.

Speeding Up Nordic Green Transition: Navigating National Planning, Local Implementation, and Social Acceptability – Speed Local

 • Treårigt projekt som pågår 2024–2026.
 • Finansieras av Nordisk Energiforskning, en del av Nordiska ministerrådet.
 • Budgeten är på cirka 25 miljoner norska kronor.
 • Leds av Energiforsk.

Projektet genomförs av åtta forskningsorganisationer, två kommuner och två kommunförbund:

 • Energiforsk, Sverige
 • IVL, Sverige
 • Lablab, Sverige
 • Luleå tekniska universitet, Sverige
 • Energy Modelling Lab, Danmark
 • Technical University of Denmark, Danmark
 • Institute for Energy Technology, Norge
 • VTT, Finland
 • Vara kommun, Sverige
 • Skaraborgs kommunförbund, Sverige
 • Bornholms kommun, Danmark
 • Trøndelag fylkeskommune, Norge

Nyheter