2017-02-01

Kraftvärmen mer lönsamt om vind och sol ökar

Forskning som studerat samverkan mellan marknaderna för el och fjärrvärme menar att i en framtid där kärnkraften fasats ut kommer kraftvärmen generera högre intäkter jämfört med i ett scenario med bibehållen kärnkraft.

Här har man analyserat några scenarier med olika balans mellan kraft som går att planera för och variabel kraft som sol och vind för en given mängd tillkommande förnybar el­produktion. Och med utgångspunkt från de elpris­er som blir resultatet har man därefter beräknat konsekvenser för fjärrvärmeproduktionen i ett par olika system.

 –Påverkan på det framtida elsystemet förstärks om den förnybara elproduktionen, som ersätter kärnkraften, är vind- och solel snarare än biokraft, säger Håkan Sköldberg projektledare på Profu. 

Hur fjärrvärmeproduktionen är uppbyggd varierar mycket mellan olika svenska fjärrvärmesystem. Det betyder att fjärrvärmesystemen reagerar helt olika på olika elprisscenarier.

Vid en given mängd tillkommande förnybar kraft ger en stor andel kraftvärme lägre elpriser, särskilt under vintern, och i fjärrvärmesystem med kraftvärme blir intäkterna av el därför något lägre än när andelen vind och sol är stor.

I projektet har forskarna analyserat utfallet för några olika fjärrvärmesystem. Rapport och resultatblad för El och fjärrvärme i samverkan finns att ladda ned här!  

Nyheter