2016-02-05

NEPP levererar spännande slutsatser

Många intressanta slutsatser presenterades i dag på ”Ett robust och leveranssäkert elsystem 2020, 2030 och 2050” en konferens om hur man kan skapa en balanserad och effektiv utveckling av elsystemet i Sverige, Norden och övriga Europa.

–Investeringsklimatet är en viktig fråga! Vi måste kunna få till nödvändiga investeringar och fortsatt forskning såväl teknisk forskning som systemforskning, sa Energikommissionens kanslichef Bo Diczfalusy under sitt inledningsanförande.

Det var fullsatt i lokalen när forskarna i NEPP, North European Power Perspective presenterade några sammanfattande glimtar, eller guldkorn som de har valt att kalla det, av de resultat och slutsatser som har kommit fram under projektets första etapp 2011 till 2016.  

Programmet under dagen var varierat och växlade mellan forskarnas kärnfulla beskrivningar av resultat och intressanta paneldiskussioner där också de 130 deltagarna gavs möjlighet att få sina frågor besvarade.

På en fråga om kunskapsgapet, det vill säga inom vilka områden vi behöver mer forskning och innovation svarade Bo Diczfalusy att det kommer att klarna i december när kommissionen lägger sitt slutbetänkande. 

Energimyndighetens GD Erik Brandsma, som är ordförande i projektets styrgrupp inledde med att tacka Bo Rydén från Profu som är projektledare och Stefan Montin, Energiforsk  som är projektvärd.

–NEPPs konferenser är alltid lika välarrangerade och ger en extra dimension till de vanliga energidiskussionerna genom att ha en bredd som är unik och att dessutom leverera resultat som man kan diskutera och ta till sig, konstaterade Erik Brandsma.

 

Nyheter