2023-03-17

3 tips på hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter

Samarbete och förståelsekultur, det är två viktiga pusselbitar för hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter i energiomställningen. Det sa Johan Holmén, doktor i fysisk resursteori vid Chalmers som forskar om hållbar omställning, när han den 16 mars talade på ett frukostwebbinarium i regi av Energiforsks värmekluster.

– Verklig förändring börjar med insikten om att vi är del av de system vi försöker förändra.

Det sa Johan Holmén när han gästade Värmeklustrets frukostwebbinarium. Han är doktor i fysisk resursteori på Chalmers och forskar och tar fram ny kunskap om hur samhällets komplexa hållbarhetsutmaningar kan förstås och hanteras på ett transformativt sätt i praktiken. 

– En av de stora utmaningarna med energiomställningen är att människor har olika åsikter om vad problemet och lösningarna till klimatkrisen är, och i vissa fall, om det ens finns något problem. I organisationer orsakar detta ofta debatter och diskussioner som leder till obeslutsamhet och olönsamhet som i sin tur försenar och försvårar energiomställningen, säger Johan.

Temat på föreläsningen skiljer sig från tidigare frukostwebbinarier som haft ett starkare teknikfokus på fjärrvärmebranschen.

– Den sociala komplexiteten är kanske inte det hinder som man i första hand tänker på när det kommer till energiomställningen, men det märktes i de frågor som publiken ställde till Johan att det är ett område där branschen är i stort behov av strategier och verktyg för att kunna utveckla sina organisationer, säger Mikael Karlsson, på Energiforsk. 

För att lyckas med omställningen krävs långsiktiga, ansvarsfulla och koordinerade insatser inom och mellan organisationer på flera nivåer, menar Johan. Men mål- och intressekonflikter i form av till exempel en organisations krav på att minska utsläppen och samtidigt uppnå avkastningskrav, försvårar situationen. 

– Lite stilistiskt kan man kanske säga att går man till ingenjörer säger de att ny teknik är lösningen, går man till ekonomer säger de att ekonomiska incitament är lösningen, går man till psykologer säger de att beteenden är lösningen. Men inget av detta kommer att fungera om inte människorna som är ansvariga för beslutsfattandet kommer överens om vad det större syftet och slutmålet är, där förändringen ofta rör hela system som utgörs av samspel mellan teknik, ekonomi och beteenden.

Johans topp tre tips: Så ökar du förståelse inom din organisation

  1. Försök att förstå den andres perspektiv: att argumentera emot och hela tiden försöka vinna genom att påstå att den andra parten har fel i sina åsikter tenderar leda till ökad polarisering, och resulterar oftast i att människor låser in sig ännu mer i sina övertygelser. En bra övning för att skapa förståelse är till exempel att själv aktivt lyssna och låta den andra personen tala ostört i tio minuter utan att avbryta eller motargumentera. När motparten är klar är det din tur att tala oavbrutet i 10 minuter. Då är man i bättre position att sakligt möta de punkter där man faktiskt inte är överens, samtidigt som rena missförstånd kan undvikas.

  2. Skapa en kultur av ömsesidig förståelse på arbetsplatsen: ett viktigt steg är att uppmuntra och arbeta för ökad förståelse för de olika åsikter som existerar inom en organisation. Om man inte lyssnar på vad andra har att säga (även om den andres perspektiv kan tyckas felaktigt faktamässigt) så kan det leda till en ond spiral av missförstånd, brist på tillit, separation och rädsla vilket i sin tur leder till ökade kostnader och mindre resurser för organisationer vilket försvårar och försenar nödvändig beslutsamhet i omställningen. Ett exempel på strategi för att bidra till ökad förståelse mellan medarbetare ges i nästa tips:

  3. Jobba mer tillsammans: om det är möjligt, skapa fler utrymmen för medarbetare från olika avdelningar att mötas för att öka mångfalden av åsikter och perspektiv, utan att för den delen kompromissa på behovet av djup samlad expertis. Sitter man hela tiden isolerad med sina närmsta kollegor som jobbar med samma sak och därmed ofta har samma åsikter, kan klyftorna öka mellan människor och avdelningar i en organisation. Då blir det svårare att utbyta perspektiv och hitta gångbara vägar framåt i de större frågorna. Då är det bra om vi är överens, men än viktigare att vi förstår varandra.

Bli medlem i värmeklustret – delta kostnadsfritt på alla frukostwebbinarium 

Vill du bli medlem och kunna delta kostnadsfritt på alla frukostwebbinarier och utforma övriga aktiviteter inom värmeklustret? Mejla Julia Kuylenstierna eller Mikael Karlsson. I och med att etapp tre av värmeklustret har inletts så behöver tidigare medlemmar gå med på nytt. Läs mer om klustret och se om ditt företag är medlem här.

 

Nyheter