2023-12-29

Pressmeddelande: Värmlands elnät kan bli modell för hela Sverige

David Olsson, Glava Energy Center, och Susanne Stjernfeldt, Energiforsk.

Glava Energy Center ska det närmaste året undersöka möjligheten till flexibel användning och produktion av el i Värmlands elnät. Projektet finansieras av forskningsföretaget Energiforsk och förhoppningen är att resultatet ska leda till en modell som alla Sveriges elnätsägare kan använda.

– Flexibel elanvändning och elproduktion blir allt viktigare, i takt med att andelen el från vind och sol ökar i Sverige och hela Nordeuropa. Ju mer flexibilitet vi har, desto bättre möjligheter för värmländska industrier att utvecklas och expandera utan att behöva vänta på en tidskrävande utbyggnad av elnätet, säger David Olsson, projektledare på Glava Energy Center.

Innovationsklustret Glava Energy Center ska i ett pilotprojekt ta fram en metod för att bedöma möjligheten till flexibilitet i Sveriges elnät. Projektet utgår från situationen i Värmland, där Glava Energy Centers tidigare analys visar att överföringskapaciteten i elnätet som tidigast kan öka efter 2030. Centret ska bedöma möjligheten till flexibilitet dels genom intervjuer med elproducenter och företag som är större elkonsumenter, dels med information om planerade anslutningar till elnätet.

Projektet startar i december och ska redovisas i oktober 2024. Det finansieras med 0,5 miljoner kronor av forskningsföretaget Energiforsk. Syftet är att ta fram en metod för hur elnätsföretag kan bedöma hur stort effektbehovet i elnätet kommer vara i framtiden. Målet är att metoden ska kunna kopieras och användas av alla Sveriges elnätsföretag.

– Ett mer effektivt sätt att använda våra elnät är mycket viktigt för att Sverige ska klara elektrifieringen, klimatomställningen och fortsätta ha en konkurrenskraftig industri. Det behövs mer kunskap om flexibel elanvändning så det ska bli väldigt intressant att ta del av Glava Energy Centers resultat, säger Susanne Stjernfeldt, ansvarig för elnät på Energiforsk.

Ellevio äger cirka 70 procent av elnäten i Värmland. Tomas Brunzell, Ellevios chef för elnäten i Mellansverige, ser stor nytta med projektet.

– Våra prognoser visar en dramatisk ökning av elbehovet i framtiden. Vi kommer att behöva kraftig nätutveckling och all elproduktion vi kan få, och för ett stabilt elsystem blir flexibilitet, energilagring och olika sätt att ansluta produktionssätt allt viktigare. Forskningsprojektet blir därför en viktig utgångspunkt för Värmland och hela Sveriges elsystem, säger Tomas Brunzell.

Fakta flexibel elanvändning
Flexibel elanvändning handlar om att flytta elförbrukning bort från tider då elsystemet är som mest ansträngt, till tider då förbrukningen är lägre. Det kallas för att minska effekttopparna.

För hushåll kan det exempelvis vara att köra tvättmaskinen på natten i stället för när man kommer hem från jobbet. För industrier kan det handla om att minska sin produktion de tider eller perioder när efterfrågan på el är hög och i stället öka produktionen när efterfrågan är lägre.

Ju mer flexibel elanvändning, desto mindre behöver Sverige bygga ut till exempel vindkraften, kärnkraften eller elledningarna. Det möjliggör ett jämförelsevis mindre och mer kostnadseffektivt elsystem.

Fakta nya anslutningar till elnätet
Elnätsföretag är skyldiga att vartannat år lämna in nätutvecklingsplaner till myndigheten Energimarknadsinspektionen. De ska bland annat innehålla information om vad som kommer krävas för att elnäten ska kunna ansluta ny elproduktion, som solceller eller vindkraft, liksom nya elförbrukare som industrier. Genom att göra detta kan elnätsföretag bedöma hur stort effektbehovet i elnätet kommer vara i framtiden.

För mer information
David Olsson, projektledare Glava Energy Center
0730-35 12 37
david.olsson@glavaenergycenter.se

Susanne Stjernfeldt, områdesansvarig för elnät, vindkraft och solel på Energiforsk
08-677 ​27 51
susanne.stjernfeldt@energiforsk.se

Helena Edström, kommunikatör Glava Energy Center
070-443 90 13
helena.edstrom@glavaenergycenter.se

Daniel Hirsch, kommunikationsansvarig Energiforsk
0708-96 90 09
daniel.hirsch@energiforsk.se

Om Energiforsk
Forskningsföretaget Energiforsk initierar, samordnar och bedriver forskning och analys inom energiområdet samt sprider kunskap för att bidra till ett robust och hållbart energisystem. Energiforsk är ett politiskt neutralt och icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av branschorganisationerna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige, det statliga affärsverket Svenska kraftnät, samt gas- och energiföretaget Nordion Energi. www.energiforsk.se.

Om Glava Energy Center
Glava Energy Center är ett innovationskluster och Sveriges största testbädd, innovationscenter och utbildningsleverantör inom solenergi, solceller och energisystem. Vi har norra Europas största testanläggning för solenergi och solceller och är landets största oberoende utbildningsleverantör inom området. Med nära 70 medlemmar verkar vi för och inom ett brett kompetensnätverk som omfattar entreprenörer, akademi, industri, startups och offentlig sektor. www.glavaenergycenter.se/

Nyheter