2016-10-11

Doktor på frost i betong

Forskaren, Martin Rosenqvist vars arbete finansieras av Betongtekniskt program vattenkraft och Svenskt vattenkraftcentrum, försvarade i går sin avhandling om frostangrepp på betong på Lunds tekniska högskola.

Olika typer av betongskador som kan vara orsakade av frost har påträffats i svenska vattenkraftsanläggningar. Detta kan få allvarliga konsekvenser för konstruktionens säkerhet, beständighet och funktionsduglighet eftersom betongens hållfasthet försämras.

Martin Rosenqvist avhandling heter Frost-induced deterioration of concrete in hydraulic structures: Interactions between water absorption, leaching and frost action. Kappan till avhandlingen går att ladda ner från Lunds Universitets hemsida.

Nyheter