2016-09-22

Doktorand försvarar sin uppsats

Forskaren Robin Andersson, vars arbete finansieras av Svenskt vattenkraftcentrum, presenterar i dag sin licentiatuppsats i strömningslära på Luleå tekniska universitet.

Uppsatsen som heter Flow Over Large-Scale Naturally Rough Surfaces och ingår i projektet experimentell strömningsmekanik på LTU på institutionen för teknikvetenskaper och matematik.

Det arbete Robin har gjort bidrar till att utveckla robusta, kostnadseffektiva beräkningsmetoder som utan full upplösning av bergväggarnas råhet ska ge rättvisande hydrauliska belastningar på berget.

Stort grattis från oss på Energiforsk!

Nyheter