2023-09-20

Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet – så når vi transportmålet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal under eComExpo, där ledande experter och nyckelaktörer kommer att sammanstråla för att diskutera den avgörande roll som elektrifieringen spelar i transportsektorns strävan mot sina klimatmål fram till 2030.

Den 27–28 september arrangeras eComExpo, mässan för fossilfria transporter, i Stockholm, där diskussioner om hållbarhet och framtidens transportsektor kommer att äga rum. Energiforsk, i samarbete med 2030-sekretariatet och Profu, har samlat ett antal betydelsefulla aktörer för att arrangera två rundabordssamtal med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

– Samtalen kommer att vara av stort värde för framtida forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom energisektorn. De markerar också ett viktigt steg mot en hållbarare framtid inom transportsektorn, säger Sara Hugestam, ansvarig för projektet 2030-pusslet – så når vi transportmålet.

Med minskade reduktionsplikter blir elektrifieringen av fordonsflottan en än mer central faktor för att transportsektorn ska uppnå sina klimatmål. Rundabordssamtalen kommer därför att utforska tre viktiga frågor:

  1. Vilka faktorer påverkar elektrifieringstakten?
  2. Utmaningar för elnätet att hänga med i utvecklingen
  3. Behovet av nya incitament för elektrifiering inom tunga transporter

Varje rundabordssamtal kommer att inkludera fem experter som besitter värdefulla insikter och kunskap inom respektive område. Resultaten från samtalen kommer att presenteras och diskuteras på scen under eftermiddagen samma dag. Deltagare från förmiddagens diskussioner kommer att delta på scenen för att dela med sig av sina insikter om de nästa stegen för att främja elektrifieringen inom transportsektorn. Maria Stenström, ansvarig för mobilitet och beteendefrågor på 2030-sekretariatet, kommer att moderera evenemanget. 

Nyheter