2016-05-16

Hur mycket biogas räcker en familjs avfall till?

Energiforsk gör en faktasammanställning om biogasens roll som energibärare i den hållbara staden. Det är Anton Fagerström som ansvarar för arbetet som görs på uppdrag av Gasnätet Stockholm, EON och Göteborg Energi.

Anton sitter och räknar på olika användningsscenarier för biogas. Han har bland annat tagit fram räkneexempel för användning av gas i ett hushåll och hur mycket biogas en familjs avfall räcker till.

– Räkneexemplen belyser biogasens kretslopp. De visar hur mycket avfall en vanlig familj ger upphov till och hur avfallet sen kan användas för att producera biogas. Det är avfall från hushåll, vattenrening och avlopp som tas med i beräkningarna men också avfall från produktion av de varor som en vanlig familj använder.

Tanken är att spegla biogasens nuvarande och potentiella roll i den hållbara staden. Det betyder användning i hushåll, inom servicenäringar, i lättare industrier och i lokala transporter. Olika typer av produktion av biogas kommer också att ingå, men också fakta om tankstationer och infrastrukturen kring de stationerna.

Utöver att räkna samlar Anton in fakta om biogas. Vad den består av, var den kommer ifrån, vad man kan använda den till och vad man ska tänka på när man använder gas.
– Jag har gjort studiebesök på GoBiGas i Göteborg, på Hållbarheten i Malmö som är ett experimenthus för nya energilösningar och på Bloom in the Park, en restaurang i Malmö som använder gas, berättar Anton.

Varför är det bra att anlita Energiforsk till faktasammanställningar?
– Vi är en oberoende aktör som har gjort liknande faktasammanställningar tidigare. Att ställa samman kunskap är en av våra specialisttjänster. Via oss kommer man åt ett gediget kontaktnät inom energiområdet. I det här fallet är det med fokus på biogas och med all den samlade kunskap och erfarenhet som finns i väggarna på kontoret här i Malmö. Vi är i dagsläget sex doktorer på Energiforsk, och är det något vi är experter på så är det utredande studier, säger Anton.

Biogasens roll i det hållbara samhället är tänkt att nå ut brett till alla som jobbar för en hållbar samhällsutveckling. Målgruppen är framför allt politiker, tjänstemän och beslutsfattare i kommuner, landsting och företag, men också privatpersoner som söker ett nytt boende.
– Uppdraget är väldigt roligt eftersom jag får djupdyka i ett ämne. Att göra den här typen av kartläggning är något jag ser fram emot att göra mer av i framtiden, säger Anton med ett leende på läpparna.

Mer om våra specialisttjänster.

Nyheter