2024-04-19

Håll rätt energinivå!

I år medverkar Energiforsk på Vetenskapsfestivalen i Göteborg, festivalen där det gemensamma målet är att låta barn och skolungdomar få en inblick i vetenskapens värld. Genom satsningen Vattenkraftens framtidsprogram deltar Energiforsk med en experimentstation där de besökande barnen, med hjälp av några motionscyklar, ska försöka hålla balansen på elnätet.

Klarar du och klasskompisarna att balansera det nordiska elsystemet? Här ska vattenkraft, vindkraft och kärnkraft samverka för att hålla det nordiska elsystemet på frekvensen 50,00 Hz. Ta reda på vad som händer när ett land vaknar upp och elförbrukningen ökar, när det börjar blåsa mycket eller när ett kärnkraftsblock går ner i effekt.

Det är texten som står vid Energiforsk experimentstation "Håll rätt energinivå" på Vetenskapsfestivalen. Det finns tre olika cyklar: en som symboliserar vattenkraften, en för kärnkraft och en för vindkraft och under värdarnas ledning ska barnen försöka hålla 50 Hz – även när det händer saker så som att det börjar blåsa mer, ett kärnkraftsblock faller ifrån eller att alla i Sverige slår på kaffebryggaren ungefär samtidigt på morgonen.

För att förbereda och följa upp elevernas besök på festivalen har Energiforsk arbetat fram en lärarhandledning med tips på frågor att diskutera med barnen samt lättillgänglig information om hur våra olika kraftslag samverkar i Sverige. Det här är en av flera insatser inom grundutbildningsområdet som Vattenkraftens framtidsprogram genomför för att skapa en större medvetenhet om vattenkraft och dess förmågor hos barn- och skolungdomar. Vetenskapsfestivalen har i genomsnitt ca 70 000 besök per år. Vetenskapsfestivalen vill nå ut och väcka intresse för forskning och vetenskapliga ämnen och visa på de möjligheter som vidare studier kan ge både för individen och för samhället. Genom interaktiva workshops, laborationer, värderingsövningar, visningar, föreställningar, samtal, med mera når festivalen en stor grupp barn och unga. 

Programmet som kom upp idéen med experimentstationen heter Vattenkraftens framtidsprogram. Läs mer

Nyheter