2016-07-05

Konsulter som forskar viktigt för SVC

På Europas största teknikkonsultbolag Sweco växer antalet anställda med forskningsbakgrund. Det är bra, tycker Petter Stenström, chef för Vattenkraft och dammar som intervjuas här!

Länge var kompetensförsörjningen ett bekymmer inom svensk vattenkraft, och det var ett huvudskäl till att Svenskt vattenkraftcentrum bildades för drygt 10 år sedan. SVC har bidragit till att öka intresset för vattenkraften och har givit stöd till en stor mängd examensarbetare, doktorander och forskare som vill fördjupa sig inom vattenkraftens olika kompetensområden.

Det berättar Petter Stenström, chef för Vattenkraft och dammar hos Sweco, som själva har flera personer anställda som har anknytning till SVC. Dit hör bland andra SVC:s seniorforskare Fredrik Johansson och Richard Malm, samt Erik Nordström, som är adjungerad professor på KTH.

Forskning höjer kompetensen
– Vi börjar få ett ganska stort gäng här på Sweco som har någon form av forskningsanknytning, såväl doktorander som erfarna seniorforskare och adjungerade professorer. De här personerna betyder mycket för oss. De berikar vår verksamhet och de är efterfrågade av kunderna. Genom att dela med sig av sin kunskap till sina kollegor bidrar de också till att höja kompetensen inom hela företaget, säger Petter Stenström och tillägger att verksamheten i svenskt vattenkraftcentrum har varit betydelsefull för att åstadkomma detta.

– Det vill jag verkligen framhålla. SVC har varit mycket framgångrikt när det gäller att bygga livskraftiga forskningsmiljöer tillsammans med högskolorna. Ta till exempel Richard Malm som genom SVC och sin tjänst på KTH etablerat en mycket produktiv forskning och vars resultat snabbt kommer ut och blir tillämpade i branschen. Tack vare upplägget med kombinerad forskning och konsultarbete får forskningsresultaten snabb spridning och testas i verkliga tillämpningar. 

Själv sitter Petter med i en av styrgrupperna i Svenskt vattenkraftcentrum där även representanter för alla andra medlemsföretag deltar. Det är mycket givande, framhåller han.

– Styrgruppen får följa arbetet inom de olika forskningsmiljöerna och får därigenom mycket god inblick i kunskapsutvecklingen inom branschen.

Knyter ihop högskola och industri
Nu har SVC inlett en ny period av sin verksamhet, vilket  Petter tycker är välkommet.

– Det är glädjande att SVC kan fortsätta, trots låga elpriser och lönsamhetsproblem inom branschen. SVC är unikt genom att det verkligen knyter ihop högskolan och industrin, ett upplägg som också visat sig effektivt. Högskolan är bra på att odla spetskompetens men konsultbolagen och ägarföretagen är bättre på att sprida den till omvärlden. Det har också visat sig vara en bra kombination att vara både forskare och konsult, det ena berikar det andra.

Själv disputerade Petter 2003 med en doktorsavhandling inom strömningsteknik vid KTH. Men han tillhör inte gruppen forskare vars doktorandprojekt har finansierats av SVC.

– Ha, ha nej, jag tillhör snarare den saknade generationen, som kom ut på arbetsmarknaden precis innan Svenskt vattenkraftcentrum bildades.

Text och foto: Lars Magnell

Nyheter