2019-04-08

Grattis till licentiatexamen Ingrid

Nyligen hölls ett licseminarium på Luleå tekniska universitet då Ingrid da Silva försvarade sitt doktorandarbete som handlar om hur stora hydrauliska gradienter som kan tillåtas I olika typer av moränmaterial för att säkerställa dammsäkerheten.

Målet med arbetet är att få fram kriterier som förhindrar att inre erosion uppstår I gruvdammar och andra dammar av moränmaterial.

På bilden gratuleras Ingrid av Cristina Jommi som ledde seminariet omgiven av handledarna Peter Viklander och Jan Laue. Forskningsprojektet heter Effekter av förändrade belastningsförhållanden på släntstabilitet och ingår i Svenskt vattenkraftcentrums forskningsmiljö fyllningsdammar. Rapporten heter Suffusion of Glacial Till Dam Cores: An Experimental Investigation och kan laddas ner från Luleå tekniska universitet. 

Ingrid kommer att fortsätta forska inom samma område i Svenskt vattenkraftcentrum. Det nya projektet heter Maximum gradient and repetitive hydraulic load effects on suffusion of glacial till och pågår fram till juli 2020.

Nyheter