2021-10-08

Energikrisen visar på vikten av alternativa energikällor

Den högaktuella energikrisen med höga elpriser som följd synliggör många frågor som vi i Sverige måste fatta beslut om för att lyckas med omställningen till framtidens energibehov. I gårdagens inslag i Aktuellt pratar Energiforsks vd Markus Wråke om energikrisen och vad de höga elpriserna i Europa beror på.

Några av frågorna som diskuterades i sändningen var Rysslands kontroll av naturgas och dess tillförsel till Europas energiförsörjning samt det europeiska utsläppshandelsavtalets påverkan på elpriserna.

Putin och den ryska naturgasen, vad har de för betydelse för energikrisen?

Putins och Rysslands agerande får stor betydelse för vilka elpriser vi kommer att se framöver, då en stor del av den fossila naturgasen som används i Europa kommer från Ryssland. Tillsammans med väderfaktorer så som det senaste årets minskade vindar och längre torrperioder kommer vi att se högre gaspriser framöver.
Den ökade efterfrågan på el ökar priserna i Europa och södra Sverige. Även pandemin skapade problem då investeringarna i gasindustrin minskade, vilket innebär att det tar längre tid för gasindustrin att skala upp för att möta de ökade behoven.

Prisökning på utsläppsrätter driver upp elpriserna

En annan faktor som påverkar energimarknaden just nu är det europeiska utsläppshandelsavtalet. När priset på gas ökar söker många leverantörer billigare alternativ, som till exempel kol. Eftersom kol släpper ut mer koldioxid ökar priset på utsläppsrätterna, vilket i sin tur driver upp elpriserna.

Energikrisen visar på sårbarheten i det europeiska energisystemet då det är beroende av naturgasförsörjning. Genom att förändra detta beroende och samtidigt driva på utvecklingen av alternativa energikällor tillsammans med energieffektivisering kan vi förändra vårt system. Vi behöver förbereda och anpassa oss så att vi inte är beroende av naturgas på samma sätt som idag. Det handlar om såväl teknisk utveckling som politiska beslut om hur beredda vi är på att vara beroende av omvärlden.

Krisen synliggör många av de frågor som vi bör lära oss mer om och fatta beslut kring för att vi ska lyckas med omställningen. Det totala energibehovet kommer inte nödvändigtvis att öka, men så gott som alla scenarier pekar mot att elbehovet ökar som en konsekvens av elektrifieringen.

Hur ser läget ut inför vintern 2021?

Enligt de flesta bedömare kommer den akuta energibristen som finns idag sannolikt att mildras, men blir det en kall vinter i Europa kommer det att spilla över även på Sverige. Om Ryssland dessutom inte ökar tillförseln av naturgasen till Europa kommer vi att se höga elpriser även i vinter.

Här hittar du inslaget i Aktuellt

Nyheter