2019-11-08

Våga testa digital teknik

Ebba Löfblad, som är analytiker på Profu, talade igår om efterfrågeflexibilitet och digitalisering på ett frukostseminarium som Linköpings universitet arrangerar tillsammans med Energiforsk.

Frukostseminariet var det andra av tre seminarier som Linköpings universitet arrangerar tillsammans med Energiforsk som en del i den gemensamma plattformen för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning. Seminariet var välbesökt och ett stort antal deltog också vi länk.

Den avgörande utmaningen vad det gäller digitaliseringen handlar inte främst om tekniken utan om de konsekvenser den kan få, menar Ebba Löfblad. Det finns en rädsla för vad tekniken kan medföra, men flera av deltagarna under dagens seminarium berättar att de nu genomgår kreativa processer tack vare att digitaliseringen medför nya sätt att jobba och tänka. Energibranschen är fortfarande i sin linda vad det gäller digitaliseringen, men företagen behöver vara förberedda, säger Ebba.

Ebba Löfblad avslutar seminariet med uppmaningar till fjärrvärmebranschen:

– Var nyfikna och ha en öppen, men pragmatisk inställning till digital teknik och våga testa digital teknik. Gör digitaliseringsresan ihop med era kunder! Glöm inte it-säkerhetsfrågorna, men låt inte rädslan hejda utvecklingen!

Nästa frukostseminarium i serien handlar om Policy och styrmedel. Det äger rum den 5 december på Energiforsk.

Läs mer om energibranschen och digitalisering i Energiforsks forskningsprogram Digitalisering i energisektorn. 

Nyheter