Program

SpeedLocal

Projektet ska stödja den nordiska omställningen till ett hållbart energisystem genom att ta fram råd och verktyg för att underlätta energiomställningen lokalt. Energiforsk leder det treåriga projektet som genomförs i samarbete med åtta forskningsorganisationer, två kommuner och två kommunförbund i Sverige, Norge och Danmark.

Målet är att påskynda den gröna energiomställningen genom samarbeten mellan nordiska samhällen och forskargrupper.

De verktyg som programmet tar fram ska ta hänsyn till faktorer som efterfrågan av energi, vilka resurser som finns tillgängliga lokalt och nationellt, hur landskapet påverkas och det lokala samhällets behov.

Projektet är tvärvetenskapligt och kommer engagera experter, intressenter och lokalsamhällen i Norden i tre fallstudier – i Skaraborg i Sverige, Trøndelag i Norge och Bornholm i Danmark.

Speed Local

 • Fullständigt namn: Speeding Up Nordic Green Transition – Navigating National Planning, Local Implementation, and Social Acceptability
 • Treårigt projekt som pågår 2024–2026.
 • Finansieras av Nordisk Energiforskning, en del av Nordiska ministerrådet.
 • Budget på 25 miljoner norska kronor.

Hänt inom programmet

Energiforsk leder nordiskt projekt för lokal energiomställning

Nordiska ministerrådets organ Nordisk Energiforskning har beviljat 22 miljoner kronor till ett treårigt projekt som ska ta fram råd och verktyg för att underlätta energiomställningen lokalt. Energiforsk leder projektet som genomförs i samarbete med åtta forskningsorganisationer, två kommuner och två kommunförbund i Sverige, Norge och Danmark.

29 maj 2024


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Markus Wråke
08-677 27 49
Madelene Danielzon Larsson
08-677 27 71

Samarbetspartners

 • IVL, Sverige
 • Lablab, Sverige
 • Luleå tekniska universitet, Sverige
 • Energy Modelling Lab, Danmark
 • Technical University of Denmark, Danmark
 • Institute for Energy Technology, Norge
 • VTT, Finland
 • Vara kommun, Sverige
 • Skaraborgs kommunförbund, Sverige
 • Bornholms kommun, Danmark
 • Trøndelag fylkeskommune, Norge

Uppdragsgivare