Tjänster

De tjänster vi erbjuder

Vi initierar forskning och utveckling, koordinerar forskningsprogram och erbjuder specialisttjänster inom energiområdet. Vi tar också hand om outreach och internationell samverkan inom energiforskningsområdet och samarbetar gärna med alla som behöver hjälp inom energi och hållbar utveckling.

Vi är specialiserade på att driva projekt där fler företag eller organisationer har ett gemensamt intresse av att undersöka något. Vårt fokus är tillämpad forskning och som nod i energiforskningen ser vi ett stort mervärde i forskning där stat, akademi och näringsliv jobbar tillsammans.

Att initiera forskning och utveckling handlar om att identifiera aktuella forskningsområden och att beskriva vad som behöver göras, hur det bör göras och hur det kan finansieras. Här erbjuder vi både tidig förstudie och programutveckling.

Att koordinera forskning och utveckling handlar om att driva ett forskningsprogram framåt bland annat genom utlysningar och kommunikation med sökande, avtalsskrivning, ekonomiadministration, uppföljning och resultatspridning.

Specialisttjänster inom energiområdet betyder att vi själva utför konsultarbete. Det kan handla om undersökningar och analyser, utvärderingar, standardiseringsarbete, uppdragsutbildningar och att genomföra kommunikationsaktiviteter. 

Outreach handlar om att nå ut genom strategisk forskningskommunikation och resultatspridning i olika kanaler och via nationella och internationella arenor.

Internationell samverkan genom ett stort internationellt nätverk av personer, organisationer och affärskontakter.