Program

Klimatförändringarnas inverkan på vindkraften

Vindkraften är det i särklass snabbast växande energislaget i Sverige. För att utbyggnaden av vindkraften ska kunna göras så resurseffektivt som möjligt krävs förbättrad kunskap om hur klimatförändringarna påverkar de framtida vindförhållandena, något som i regel inte beaktas när investeringar görs i dag.

Det övergripande syftet med projektet Klimatförändringarnas inverkan på vindkraften, Kliv, är att ta fram ett fördjupat underlag som visar hur de pågående klimatförändringarna förväntas påverka vindkraftsproduktionen och därmed också de ekonomiska förutsättningarna för vindkraftsinvesteringarna.

Projektet ska öka kunskapen om hur ett framtida svenskt energisystem då påverkas och vilken form av variationshantering som behövs för att skapa en god försörjningstrygghet. Projektet fokuserar på en ökning av jordens medeltemperatur med 1,5 respektive 2,0 grader över förindustriell nivå samt på tidsperioden 2030 till 2045 och med utblickar mot tiden därefter.

Slutkonferens för programmet arrangeras den 14 juni 2023. Mer information och anmälan finns här.

Hänt inom programmet

Pressmeddelande: Geografiskt spridd vindkraft ger jämnare elproduktion

Utbyggd vindkraft i norra Europa ger jämnare elproduktion från vindkraft, med färre toppar och dalar. När vindkraften är geografiskt spridd över en större region blir den sammantagna effekten färre timmar med låg produktion än för varje enskild vindpark, enligt en ny studie från Energiforsk om klimatförändringarnas påverkan på vindkraften.

14 jun 2023


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59