Program

Risk- och tillförlitlighetsanalys

Här tar vi fram nya modeller och beslutsprocesser för riskanalys av distributionsnät för el. Programmet är också en möjlighet för elnätsföretag att höja sin kompetens genom att delta och löpande ta del av resultat och ny kunskap från forskningen.

Riskanalys har länge varit i fokus. Stormen Gudrun i januari 2005 visade på samma sätt som andra händelser under senare år hur sårbart vårt moderna samhälle är. Det har förstärkt aktualiteten av att analysera risker. Här driver vi forsknings- och doktorandprojekt parallellt med kortare utvecklingsprojekt. Syftet är att komma ut med resultat och ny kunskap om riskanalys löpande och att skapa korsbefruktning mellan högskoleforskningen och utvecklingsprojekten.

Programmet startade 2006 och hittills har flera nya metoder för riskbedömning utvecklats, som idag används av elnätföretagen. Också tillförlitlighetsdata för distributionsnät har fått en väl genomarbetad uppdatering. Vi ser också att kompetensnivån bland de elnätsföretag som deltagit i programmet har höjts väsentligt.

Energimarknadsinspektionen vidareutvecklar sina kvalitetskrav vilket ställer högre krav på kompetens inom risk- och tillförlitlighetsanalys inom elnätföretagen. Utvecklingen internationellt pekar också på att tillförlitlighetsanalyser kommer att användas för att planera investeringar i större utsträckning i framtiden. Det är en trend som också kommer att gälla i Sverige.

Hänt inom programmet

Missa inte webbinariet om modellering av övertoner

Välkommen till ett webbinarium där du och ditt företag får lära er mer om hur kraftsystemet och de olika komponenter som hör till bör modelleras i studier av övertoner.

2 jul 2020


Kurs om tillförlitlighet och risk

I september håller vi en tillämpad utbildning för planeringsingenjörer på elnätbolag med inriktning på de praktiska analyser som förekommer inom elnät.

15 maj 2019


Modeller för att analysera risk

Kraftsystemet förändras bland annat genom en övergång till förnyelsebara energikällor och att man ersätter luftledningar med markkablar. Det påverkar risken för överspänningar och spridning av övertoner vilket kan leda till fler avbrott och stora konsekvenser för såväl kunder som nätbolag.

12 feb 2019


Användbart för att möta affärsrisker

Det är viktigt att förbereda sig på förändringar i omvärlden – varierande energipriser, skatter, styrmedel, tekniska förändringar och frågor om nät och distribution. Att förvalta företagets tillgångarpå ett bra sätt innebär en bättre kontroll och leder till stora ekonomiska besparingar.

19 jun 2018


Blir svängningar i elnätet värre i framtiden?

–Övergången till ett hållbart energisystem kommer att påverka vårt kraftsystem på olika sätt. Det handlar både om tillfälliga och mer kontinuerliga svängningar i elnätet som kan minska livslängden och i värsta fall skada apparater, säger Susanne Olausson Energiforsk.

24 apr 2018


Projekt leder kurs i tillförlitlighetsanalys

Snart hålls en tillämpad utbildning med inriktning på de praktiska analyser som förekommer inom elnät. Kursen riktar sig till personer med ingenjörskompetens eller jämförlig arbetslivserfarenhet.

20 nov 2017


Ny utlysning om riskanalys i elnät

Nu öppnar en utlysning av medel för nya projekt i programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys som tar fram nya modeller och beslutsprocesser för riskanalys av distributionsnät för el.

29 jun 2016 - Kraftöverföring med sol och vindkraft


Undvik obalans i elnätet vid anslutning av solpaneler

I Sverige installeras många solpaneler oftast på enfas och det kan bli problematisk för landsbygdsnät, något som Energiforsks rapport Obalans från enfasanslutna solpaneler lyfter fram. Problemet undviks genom att variera faser vid installation av solpaneler.

19 jan 2016


Visa fler nyheter

Ansvarig

Susanne Stjernfeldt
08-677 ​27 51

Uppdragsgivare

Svenska kraftnät, Ellevio AB, Vattenfall Eldistribution AB, Göteborg Energi AB, Elinorr AB, Jämtkraft Elnät AB, Mälarenergi Elnät AB, AB PiteEnergi, Skellefteå Kraft AB, Energigas Sverige, Jönköping Energi Nät AB, Borås Elnät AB och FIE AB

Programbeskrivning för år 2021-2025

Nu finns nästa etapps programbeskrivning att ladda ner. Läs gärna om kommande program nedan.

Kontakta Susanne Stjernfeldt för att gå med i programmet!

Ladda ner