2021-11-09

Mikronät kan spela en viktig roll i energiomställningen

Små lokala elnät som baseras på lokala energikällor som sol och vind blir allt vanligare. Ying He, som arbetar med strategisk utveckling på Vattenfall R&D, startar nu upp ett nytt projekt som handlar om hur man kan analysera tillförlitligheten i ett mikronät.

Ett mikronät har potential att öka tillförlitligheten i den lokala strömförsörjningen. Ett mikronät är litet elnät med styrning av lokal elproduktion, energilagring och elkonsumtion. Det kan därför bibehålla elförsörjningen lokalt vid elavbrott uppströms genom att koppla ifrån sig från det kringliggande elnätet och gå in i ö-drift. Med en sådan här lösning går det att dra nytta av mikronät för säkrare lokal elförsörjning.

Det är en utmaning att utvärdera tillförlitligheten hos ett mikronät eftersom elproduktionen från energikällor som sol- och vind är oregelbunden, menar Ying He:

– Dessutom blir tillförlitlighetsutvärderingen ännu mer komplicerad på grund av mikronätets flexibla drift som växlar mellan ö-drift och driftläge med nätanslutning. De lokala elproduktionsegenskaperna och unika driftegenskaperna hos mikronät gör att tillförlitlighetsanalys av ett mikronät skiljer sig väsentligt från analys för ett konventionellt distributionsnät.

Flera ansträngningar har gjorts på området. Ying He kommer nu att ta avstamp i den forskning på området som redan finns för att ta fram en metod som kan tillämpas på mikronät och används direkt i praktiken för tillförlitlighetsutvärderingen.

– Det som är nytt med det här projektet är att metoden kommer att kunna hantera osäkerhet relaterad till lokal vind- och solkraft samt signifikanta fel fall i mikronät, berättar Ying He.

Metoden som utvecklas i projektet kommer sedan att tillämpas på ett verkligt mikronät i Sverige för att testa och visa hur en utvärdering av tillförlitlighet kan gå till och i samband med det dokumenteras också utvärderingsprocessen.

– Metoden kommer att integrera elproduktionens intermittenta och slumpmässiga egenskaper hos lokal vind- och solkraft i kombination med mikronätens flexibla driftsätt så att deras påverkan på tillförlitligheten kan inkluderas i tillförlitlighetsbedömningen.

Vad ser du mest fram emot att jobba med i det här projektet?

– Att tillämpa den framtagna metoden på ett verkligt mikronät och se att metoden fungerar och är användbar i tillförlitlighetsutvärderingsprocess för mikronät, avslutar Ying He.

 

Nyheter