Program

Betongtekniskt program vattenkraft

Många vattenkraftkonstruktioner består av betong. Värdena i dessa är stora. I den här forskningen utvecklar och förvaltar vi vattenkraftens betongkonstruktioner för att minska produktionsbortfall och för att öka säkerheten.

Forskningen möter de krav på dammsäkerhetsteknik som finns när det gäller skötsel och förvaltning av betongkonstruktioner.   

Målet är att ta fram nya verktyg, riktlinjer, beskrivningar och teknik. Det handlar framför allt om att tillgodose vattenkraftindustrins behov och att kunna utföra åtgärder vid rätt tid, till lägsta möjliga kostnad och med rätt kvalitet. 

Betongforskning är en långsiktig satsning som drivs av vattenkraftindustrin. Nuvarande programetapp pågår mellan juli 2019 och december 2021, med fokus på kraftverkets yttre betongkonstruktioner. En del av verksamheten rör de betongkonstruktioner som finns nära aggregaten och som utsätts för en stor dynamisk belastning när driftsättet förändras och behovet av reglerkraft ökar.  

Hänt inom programmet

Stora möjligheter med digitalisering

Betongexperter inom vattenkraft och kärnkraft samlades i förra veckan i Älvkarleby, för att få inspiration och diskutera användningen av digitala verktyg. Det handlar framför allt om att effektivisera arbetet med förvaltning och nybyggnad av kraftindustrins betongkonstruktioner.

19 mar 2018 - Vattenkraft och kärnkraft


Doktor på frost i betong

Forskaren, Martin Rosenqvist vars arbete finansieras av Betongtekniskt program vattenkraft och Svenskt vattenkraftcentrum, försvarade i går sin avhandling om frostangrepp på betong på Lunds tekniska högskola.

11 okt 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Årets betongdag i Älvkarleby

I förra veckan samlades ett 50-tal personer i Älvkarleby för att höra mer om framtidens material och analysmetoder inom betongområdet. Det var många nya och spännande resultat som presenterades för kraftindustrins betongexperter under årets upplaga av Kraftindustrins betongdag.

30 maj 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Betongdagarna om material och analysmetoder

Kraftindustrins årliga betongdagar hålls den 24 och 25 maj i Älvkarleby. Konferensen arrangeras gemensamt av Energiforsks två betongtekniskt program Vattenkraft och Kärnkraft tillsammans med Vattenfall R&D.

17 maj 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Nytt system för att mäta fukt i betong

För första gången har en vetenskaplig studie gjorts som systematiskt studerat fuktförhållanden i reaktorinneslutningarnas betongkonstruktioner – en ständigt aktuell fråga för branschen.

3 maj 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Nya dimensioneringsnormer leder till överarmering

Efter införandet av EUs kontruktionsstandarder, de så kallade Eurokoderna, har mängden armering i vattenkraftens betongkonstruktioner ökat kraftigt, vilket ställer till problem. En ny studie pekar på möjliga lösningar.

23 mar 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Boka in kraftindustrins årliga betongdagar

Framtidens material och analysmetoder är temat för kraftindustrins årliga betongdagar som hålls i Älvkarleby den 24 och 25 maj. Konferensen arrangeras gemensamt av Energiforsks Betongtekniskt program Vattenkraft och Kärnkraft tillsammans med Vattenfall R&D.

1 mar 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Monika Adsten
08-677 27 35

Prenumerera på nyheter!

Nu kan du få resultat från Energiforsks program inom betong, dammsäkerhet och berg direkt i din inkorg. Skicka ett mejl märkt berg, betong och damm så sköter vi resten.

Uppdragsgivare

Fortum Sverige, Jämtkraft, Karlstads Energi, Skellefteå Kraft, Statkraft Sverige, Svensk Kärnbränslehantering, Sydkraft Hydropower, Tekniska Verken i Linköping, Umeå Energi, Vattenfall Vattenkraft