Program

Betongtekniskt program vattenkraft

Många vattenkraftkonstruktioner består av betong. Värdena i dessa är stora. I den här forskningen utvecklar och förvaltar vi vattenkraftens betongkonstruktioner för att minska produktionsbortfall och för att öka säkerheten.

Forskningen möter de krav på dammsäkerhetsteknik som finns när det gäller skötsel och förvaltning av betongkonstruktioner.   

Målet är att ta fram nya verktyg, riktlinjer, beskrivningar och teknik. Det handlar framför allt om att tillgodose vattenkraftindustrins behov och att kunna utföra åtgärder vid rätt tid, till lägsta möjliga kostnad och med rätt kvalitet. 

Betongforskning är en långsiktig satsning som drivs av vattenkraftindustrin. Nuvarande programetapp pågår mellan 2023 och december 2024, med fokus på kraftverkets yttre betongkonstruktioner. En del av verksamheten rör de betongkonstruktioner som finns nära aggregaten och som utsätts för en stor dynamisk belastning när driftsättet förändras och behovet av reglerkraft ökar.  

Hänt inom programmet

Tillståndsbedömning och konstruktionsanalys i fokus på Kraftindustrins betongdag 2023

Den 14 och 15 mars ägde Kraftindustrins betongdag rum i Älvkarleby. Årets tema var tillståndsbedömning och konstruktionsanalys.

29 mar 2023 - Vattenkraft


Katja Åström ny programansvarig för vattenkraft på Energiforsk

Katja Åström har börjat som programansvarig för vattenkraft på Energiforsk. Hon ansvarar bland annat för programmet Betongtekniskt program vattenkraft och arbetar även med Svenskt vattenkraftcentrum, SVC. Tidigare har Katja Åström arbetat för konsultföretaget Sigholm och hon har även en bakgrund på Energimyndigheten.

23 nov 2022


Stora möjligheter med digitalisering

Betongexperter inom vattenkraft och kärnkraft samlades i förra veckan i Älvkarleby, för att få inspiration och diskutera användningen av digitala verktyg. Det handlar framför allt om att effektivisera arbetet med förvaltning och nybyggnad av kraftindustrins betongkonstruktioner.

19 mar 2018 - Vattenkraft


Doktor på frost i betong

Forskaren, Martin Rosenqvist vars arbete finansieras av Betongtekniskt program vattenkraft och Svenskt vattenkraftcentrum, försvarade i går sin avhandling om frostangrepp på betong på Lunds tekniska högskola.

11 okt 2016 - Vattenkraft


Årets betongdag i Älvkarleby

I förra veckan samlades ett 50-tal personer i Älvkarleby för att höra mer om framtidens material och analysmetoder inom betongområdet. Det var många nya och spännande resultat som presenterades för kraftindustrins betongexperter under årets upplaga av Kraftindustrins betongdag.

30 maj 2016 - Vattenkraft


Betongdagarna om material och analysmetoder

Kraftindustrins årliga betongdagar hålls den 24 och 25 maj i Älvkarleby. Konferensen arrangeras gemensamt av Energiforsks två betongtekniskt program Vattenkraft och Kärnkraft tillsammans med Vattenfall R&D.

17 maj 2016 - Vattenkraft


Nytt system för att mäta fukt i betong

För första gången har en vetenskaplig studie gjorts som systematiskt studerat fuktförhållanden i reaktorinneslutningarnas betongkonstruktioner – en ständigt aktuell fråga för branschen.

3 maj 2016 - Vattenkraft


Nya dimensioneringsnormer leder till överarmering

Efter införandet av EUs kontruktionsstandarder, de så kallade Eurokoderna, har mängden armering i vattenkraftens betongkonstruktioner ökat kraftigt, vilket ställer till problem. En ny studie pekar på möjliga lösningar.

23 mar 2016 - Vattenkraft


Boka in kraftindustrins årliga betongdagar

Framtidens material och analysmetoder är temat för kraftindustrins årliga betongdagar som hålls i Älvkarleby den 24 och 25 maj. Konferensen arrangeras gemensamt av Energiforsks Betongtekniskt program Vattenkraft och Kärnkraft tillsammans med Vattenfall R&D.

1 mar 2016 - Vattenkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Erik Isberg
070-164 44 75

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Energiforsks program inom betong, dammsäkerhet och berg och få de senaste resultaten och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Fortum Sverige
Jämtkraft
Karlstads Energi
Skellefteå Kraft
Statkraft Sverige
Svensk Kärnbränslehantering
Sydkraft Hydropower
Tekniska Verken i Linköping
Umeå Energi
Vattenfall Vattenkraft