Ämnesområde

Vattenkraft

Vår forskning driver vattenkraftens fortsatta utveckling. Vi säkerställer vattenkraftens unika roll som den viktigaste förnybara källan av el som kan balansera kraftsystemet. Forskningen bidrar till en säker, effektiv och lönsam vattenkraft – en viktig del i det uthålliga energisystemet.

Vattenkraften gör det möjligt att ha en större andel förnybar och väderberoende kraftproduktion i systemet samtidigt som vi har kvar en hög leveranssäkerhet. Just nu är det viktigare än någonsin att ta fram och sprida ny kunskap för att vattenkraften också i fortsättningen ska kunna spela en viktig roll i kraftsystemet och kunna möta nya utmaningar i energiomställningen. Det är ett av de viktigaste målen med vår forskning.

Vi tar också hänsyn till att den svenska vattenkraften till stor del består av åldrade anläggningar i behov av underhåll och förnyelse för att kunna fortsätta leverera energi. All forskning och utveckling i våra program förser vattenkraftindustrin med nya metoder och ökar kunskapen om hur man bäst tar hand om och förnyar sina kraftverk.

Vi underlättar för den svenska vattenkraften att följa förändringar i omvärlden och hämta resultat från annan forskning, till exempel om klimatförändringarnas påverkan. Det är grundläggande för att förstå vattenkraftens roll inte bara i dagens kraftsystem utan även i framtidens.Hänt inom området

Vattenkraftbolagen hjälper 15 000 ålar ut på sin långa vandring

Deltagarna i programmet Krafttag ål träffades den 26 september vid sjön Glan i Östergötland för att medverka när ålar fångas in för transport förbi vattenkraftverk i Motala ström. Det totala målet för programmet är att hjälpa 15 000 ålar varje år.

30 sep 2022 - Vattenkraft


Svensk vattenkraftforskning på internationell konferens i Cambridge

Resultat från två svenska forskningsprojekt, varav ett projekt från Svenskt vattenkraftcentrum, har presenterats på den internationella konferensen OpenFOAM Workshop.

22 sep 2022 - Vattenkraft


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Delta på SVC:s Forskarskola i höst

Ta möjligheten att utbilda dig inom områden som är kopplade till SVC:s verksamhet under årets Forskarskola.

7 jun 2022 - Vattenkraft


Aktuella teman på Vattenkraftens FoU-dagar

Hur påverkar klimatförändringarna vattenkraften? Vad är lärdomarna från Klimatförändringarnas konsekvenser för Energisystemet? Och vad är nytt i de olika projekten inom Svenskt vattenkraftcentrum?

20 sep 2021 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv