Ämnesområde

Vattenkraft

Vår forskning driver vattenkraftens fortsatta utveckling. Vi säkerställer vattenkraftens unika roll som den viktigaste förnybara källan av el som kan balansera kraftsystemet. Forskningen bidrar till en säker, effektiv och lönsam vattenkraft – en viktig del i det uthålliga energisystemet.

Vattenkraften gör det möjligt att ha en större andel förnybar och väderberoende kraftproduktion i systemet samtidigt som vi har kvar en hög leveranssäkerhet. Just nu är det viktigare än någonsin att ta fram och sprida ny kunskap för att vattenkraften också i fortsättningen ska kunna spela en viktig roll i kraftsystemet och kunna möta nya utmaningar i energiomställningen. Det är ett av de viktigaste målen med vår forskning.

Vi tar också hänsyn till att den svenska vattenkraften till stor del består av åldrade anläggningar i behov av underhåll och förnyelse för att kunna fortsätta leverera energi. All forskning och utveckling i våra program förser vattenkraftindustrin med nya metoder och ökar kunskapen om hur man bäst tar hand om och förnyar sina kraftverk.

Vi underlättar för den svenska vattenkraften att följa förändringar i omvärlden och hämta resultat från annan forskning, till exempel om klimatförändringarnas påverkan. Det är grundläggande för att förstå vattenkraftens roll inte bara i dagens kraftsystem utan även i framtidens.Hänt inom området

Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Så stärks det europeiska beståndet av ål

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat vilket sannolikt beror på en mängd orsaker där vattenkraftens påverkan är en. Sedan 2011 genomför Energiforskprogrammet Krafttag ål konkreta åtgärder för ålens bevarande.

26 maj 2023 - Vattenkraft


Senaste vattenkraftforskningen i Svenskt vattenkraftcentrums syntesrapport

En ny metod som kan motverka dammhaverier, snabbare upptäckt av inre erosion och läckage och utveckling av generatorer med lång livslängd – det är bara några av de resultat som framkommit inom Svenskt vattenkraftcentrum sedan 2018. Läs mer i syntesrapporten.

19 apr 2023 - Vattenkraft


Ny webbinariesatsning från Svenskt vattenkraftcentrum

Svenskt vattenkraftcentrum inleder en ny webbinariesatsning. Forskningsresultat ska presenteras kortfattat den sista fredagen varje månad under resten av året.

13 apr 2023 - Vattenkraft


Tillståndsbedömning och konstruktionsanalys i fokus på Kraftindustrins betongdag 2023

Den 14 och 15 mars ägde Kraftindustrins betongdag rum i Älvkarleby. Årets tema var tillståndsbedömning och konstruktionsanalys.

29 mar 2023 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Konferenser och utlysningar